CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی روش های تدریس نمایشی و بارش فکری بر هوش هیجانی دانش آموزان پایه سوم شهر پیرانشهر

عنوان مقاله: بررسی روش های تدریس نمایشی و بارش فکری بر هوش هیجانی دانش آموزان پایه سوم شهر پیرانشهر
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_045
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم دلخون - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیرانشهر، آموزگار آموزش و پرورش، کارشناس ارشد آموزش ابتدایی
امیر مام رمضانی - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیرانشهر، آموزگار آموزش و پرورش، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

خلاصه مقاله:
هوش هیجان عبارت است از توانایی نظارت بر احساسات و هیجاتان خود ، دیگران و توانایی و تفکیک احساسات خود و دیگرانو دیگران و استفاده از دانش هیجانی در جهت هدایت تفکر و ارتباطات خود و دیگران (میروسالووی ، 1990 اولین بار دردهه نود، روانشناسی به نام سالوی اصطلاح «هوش هیجانی» را برای بیان کیفیت و درک احساسات افراد، همدردی با احساسات دیگران و توانایی اداره مطلوب خلق وخو به کار برد. در حقیقت، این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویش ودیگران و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی است؛ عاملی که هنگام شکست، در شخص انگیزه ایجاد میکند و به واسطه داشتن مهارتهای اجتماعی بالا، منجر به برقراری رابطه خوب با مردم میشود. نظریه «هوش هیجانی» دیدگاه جدیدی درباره پیشبینی عوامل مؤثر بر موفقیت و همچنین پیشگیری اولیه از اختلالات روانی فراهم می کند که تکمیل کننده علوم شناختی، علوم اعصاب و رشد کودک است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر روش های تدریس بارش مغزی و نمایشی بر هوش هیجانی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر پیرانشهر صورت گرفته است. جامعه آماری در اینتحقیق شامل کلیه ی دانش آموزان دختر و پسر پایه ی سوم ابتدایی شهرستان پیرانشهر می باشد که با روش نمونه گیریخوشه ای چند مرحله ای تعداد 128 نفر انتخاب گردید. روش تحقیق این پژوهش آزمایشی از نوع شبه تجربی و از نظر هدفکاربردی می باشد که در آن بصورت تصادفی تعداد 64 نفر گروه آزمایش و 64 نفر گروه کنترل بودند . ابزار جمع آوریاطلاعات ،پرسشنامه ی هوش هیجانی بار- آن می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها آزمون های تحلیل واریانس یک راهه (Anova) و تحلیل کواواریانس استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق تایید می کند که روش های تدریس نمایشی وبارش فکری بر هوش هیجانی دانش آموزان تاثیر داشته است، همچنین نشان می دهد که هوش هیجانی در بین دانشآموزان پسر و دختر با هم تفاوت دارد.

کلمات کلیدی:
روش تدریس نمایشی ، روش تدریس بارش مغزی ، هوش هیجانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440847/