CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت برنیرومندی وجذب شغلی

عنوان مقاله: بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت برنیرومندی وجذب شغلی
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_016
منتشر شده در کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیما خسروی بنجار - استانداری سیستان وبلوچستان
محسن نجاتیان سیستانی - دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان

خلاصه مقاله:
امروزه در دنیا این امر پذیرفته شده است که هیچ شرکت و سازمانی نمی تواند بدون عملکرد مشروع و رفتار های مسئولانه برایطولانی مدت به فعالیت ادامه دهد. مشروعیت یک شرکت به معنای میزان مسئولیت آن در قبال جامعه همچنین توانایی آن درحفظ منافع کارکنان و دینفعان است. این مطالعه به بررسی تاثیرات مسئولیت اجتماعی بر نیرومندی وجذب کارکنان می پردازد.جامعه آماری این تجقیق، شامل کلیه کارکنان دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان می باشد. نمونه گیری با استفاده از روشتصادفی- طبقه ای انجام شده است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 274 نفر برآورد شد. بدین ترتیب 285پرسشنامه در جامعه تحقیق توزیع شد که 273 پرسشنامه معتبر و قابل تجزیه و تحلیل بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازنرم افزارهای SPSS 21 و LISREL 8.8 استفاده شده است. در این مطالعه از آزمون های میانگین یک جامعه، میانگین دوجامعه و میانگین چند جامعه (ANOVA) استفاده شده است و جهت پاسخگویی به فرضیات تحقیق از آزمون معادلات ساختاریاستفاده شد. با توجه به نتایج آزمون های آماری، کلیه فرضیات تحقیق تایید گردید و مشخص شد مسئولیت اجتماعی شرکت برنیرومندی و جذب کارکنان تاثیر بسزایی دارد.

کلمات کلیدی:
مسئولیت اجتماعی شرکت، نیرومندی کارکنان، جذب کارکنان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440820/