CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی و ارزیابی دانش آموزان دوره ی متوسطه شاخه کاردانش شهرستان مهاباد بر مبنای مؤلفه های کارآفرینی

عنوان مقاله: بررسی و ارزیابی دانش آموزان دوره ی متوسطه شاخه کاردانش شهرستان مهاباد بر مبنای مؤلفه های کارآفرینی
شناسه (COI) مقاله: ICMBA01_165
منتشر شده در کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

لیلا محمدامین زاده - دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران
محمد سیفی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه علوم تربیتی, دانشگاه آزاد اسلامی, اراک, ایران
علیرضا فقیهی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه علوم تربیتی, دانشگاه آزاد اسلامی, اراک, ایران

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسی و ارزیابی دانش آموزان دوره ی متوسطه شاخه کاردانش شهرستان مهاباد بر مبنای مؤلفه های کارآفرینی انجام شده است روش تحقیق توصیفی _ پیمایشی و جامعه آماری را دانش آموزان (1249) دوره متوسطه شاخه کاردانش شهرستان مهاباد تشکیل می دهد حجم نمونه تحقیق 297 نفر بصورت تصادفی بر اساس جدول مورگان انتخاب شد. از پرسشنامه نیت کارآفرینی لینان (2009) برای دستیابی به داده های مورد نیاز و از آزمون تی مستقل به منظور بررسی اطلاعات استفاده شد. مقدار t تک گروهی بدست آمده برای دانش آموزان بطور کلی برابر با 3.26- گردید و از آنجا که این مقدار از مقدار بحرانی 1.96 ± پایین تر است در سطح 0/05 مورد تأیید واقع نشده است آزمودنی ها تنها در دو مولفه آموزش و تجربه ( t:2.331264) و قصد کارآفرینی (t:1.563666) نتیجه بالاتر از انتظار را به دست آورده اند و در شش مولفه دیگر دانش کارآفرینی (t:-4.74187)، جاذبه های حرفه ای (t:-3.68747)، ارزیابی اجتماعی (t:-2.3933)، ظرفیت کارآفرینی (t:-2.1885)، اهداف کارآفرینی (t:-4.27476) و آموزش کارآفرینی (t:-5.46889) پایین تر از سطح مورد انتظار بوده اند و بعبارتی دانش آموزان در رابطه با مولفه های کارآفرینی در وضعیت پایین قرار دارند.

کلمات کلیدی:
کارآفرینی، کاردانش، دانش آموزان، مهاباد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440772/