CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اولویت بندی مهمترین مؤلفه های مالی- اقتصادی اثرگذار بر ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری

عنوان مقاله: اولویت بندی مهمترین مؤلفه های مالی- اقتصادی اثرگذار بر ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری
شناسه (COI) مقاله: ICMBA01_157
منتشر شده در کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

فرزاد طرهانی - هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حدیث طالبی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی(گرایش تحقیق در عملیات)

خلاصه مقاله:
امروزه سرمایه گذاری به عنوان یکی از مسائل مطرح در مباحث اقتصادی است که برای تداوم رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه در هر کشوری به ویژه کشورهای درحال توسعه، از اهمیت بسزائی برخوردار است و از این منظر آن را به موتور محرک اقتصاد تشبیه کرده اند. تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه های سرمایه گذاری، مهمترین عامل در ایجاد بسترهای مناسب اقتصادی برای افزایش اشتغال، تولید و رونق تجارت محسوب می شود. منابع مالی اعم از داخلی و خارجی، تأمین کننده وجوه مورد نیاز سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی و جریان تولید به شمار می آیند که معمولاً در هر پروژه سرمایه گذاری از یک منبع و یا ترکیبی از شیوه های تأمین منابع مالی استفاده می شود. تحقیق حاضر درصدد است تا با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی، به اولویت بندی مهمترین مؤلفه های مالی- اقتصادی اثرگذار بر ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری بپردازد. بر این اساس با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، مولفه های مالی- اقتصادی مؤثر بر ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری، استخراج می گردد. سپس با استفاده از مطالعات میدانی و نظرات خبرگان در حوزه مربوطه، مولفه ها شناسایی شده و با استفاده از رویکرد فازی تحلیل سلسله مراتبی دلفی اولویت بندی میشود. در اولویت بندی مولفه ها، مولفه نرخ بازدهی پروژه رتبه اول و مولفه سوابق اعتباری ،(FDAHP) شرکت، وضعیت دارایی های شرکت، مدت زمان بازگشت سرمایه و نرخ رشد سودآوری پروژه به ترتیب رتبه های دوم تا پنجم را کسب نمودند.

کلمات کلیدی:
مطالعات امکان سنجی، طرح تجاری، ارزیابی پروژه ها، شرکت های دانش بنیان، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440764/