CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی اثر انگیزاننده های فضای فروشگاهی بر روی رفتارهای نقطه خرید ( مورد مطالعه فروشگاه های زنجیره ای کردستان)

عنوان مقاله: بررسی اثر انگیزاننده های فضای فروشگاهی بر روی رفتارهای نقطه خرید ( مورد مطالعه فروشگاه های زنجیره ای کردستان)
شناسه (COI) مقاله: ICMBA01_087
منتشر شده در کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

حمیدرضا تاج نسائی - دانشجو کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی- بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
هیوا فاروقی - استادیار، دکترای مدیریت صنایع، دانشگاه کردستان، سنندج
امید مهدیه - استادیار، دکترای رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه زنجان

خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر انگیزاننده های فضای فروشگاهی بر رفتار خریداران و کارکنان با توجه به وجود میانجی های شاخص احساسی - ادراکی و ویژگی های کارکنان در نقطه خرید می باشد. این پژوهش از لحاظ ماهیت کاربردی و در دسته تحقیقات توصیفی و از منظر زمانی مقطعی می باشد. جامعه آماری متشکل از خریداران و فروشندگان فروشگاه های زنجیره ای استان کردستان بوده که تعداد 400 پرسشنامه میان خریداران و 186 عدد میان فروشندگان توزیع گردید. برای بررسی داده و تحلیل فرضیه ها از نرم افزارهای IBM SPSS 22 و همچنین لیزرل استفاده گردیده است. نتایج نشان از تایید کلیه فرضیات تعریف شده در این پژوهش را دارد. (ضریب T انگیزاننده فروشگاهی به شاخص احساسی ادراکی 17.75 ضریب T انگیزاننده فروشگاهی به ویژگی های کارکنان 10.26، ضریب T شاخص احساسی ادراکی خریدار به رفتار خریدار 5.96 و ضریب T ویژگی های کارکنان به رفتار کارکنان 4.45)

کلمات کلیدی:
انگیزاننده های فضای فروشگاهی، رفتار خریدار، رفتار کارکنان، شاخص های احساسی ادراکی، ویژگی های کارکنان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440697/