CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

امکان سنجی استقرار مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

عنوان مقاله: امکان سنجی استقرار مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
شناسه (COI) مقاله: ICMBA01_062
منتشر شده در کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

احمد اکبری - عضو هیئت علمی گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
کامران روحی سعدآبادی - دانشجو کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد انجام شده است. بدین منظور پرسشنامه ای به منظور سنجش متغیرها طراحی شد که بخش اول آن سوالات اختصاصی براساس طیف لیکرت بود. پس از اطمینان از پایایی این پرسشنامه با ضریب آلفای 86% و روایی ابزار اندازه گیری توسط خبرگان رشته مدیریت، در میان نمونه ای متشکل از 269 نفر با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای، متشکل از کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد توزیع شد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. داده ها با آزمون t تک نمونه ای و واریانس فریدمن به وسیله ، نرم افزار 18 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد از لحاظ ابعاد فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات از شرایط نسبتاً نامناسبی برخوردار است در حالی که این دانشگاه از منابع انسانی متخصص و مستعدی برخوردار است و در وضعیت خوبی قرار دارند و در پایان پیشنهادهایی نیز اشاره شد.

کلمات کلیدی:
پیاده سازی مدیریت دانش منابع انسانی فرهنگ سازمانی ساختار سازمانی تکنولوژی اطلاعات

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440672/