CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تأثیر بازاریابی سبز در ایجاد تصویر شرکت کاله و قصد خرید مشتریان در شهرستان کرمان

عنوان مقاله: بررسی تأثیر بازاریابی سبز در ایجاد تصویر شرکت کاله و قصد خرید مشتریان در شهرستان کرمان
شناسه (COI) مقاله: ICMBA01_039
منتشر شده در کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی ملا حسینی - استاد تمام گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان،
سیمین بیگ زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،
حسن صفرنیا - استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان،

خلاصه مقاله:
در سال های اخیر نگرانی های فزاینده ای نسبت به محیط زیست در بین صاحب نظران همه حوزه های علمی پدیدار شده که پژوهشگران و متخصصان بازاریابی نیز از این دغدغه فارغ نبوده اند، به گونه ای که به پیدایش مفهوم جدیدی از بازاریابی با عنوان بازاریابی سبز منجر شده است. پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر بازاریابی سبز بر تصویر شرکت کاله و قصد خرید مشتریان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش مصرف کنندگان محصولات شرکت کاله در شهرستان کرمان بوده اند که با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس، نمونه ای به حجم 383 نفر انتخاب شد. پس از تشریح پایه های نظری و پژوهشی مربوط به بازاریابی سبز و فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده، به منظور بررسی این رابطه سه مؤلفه برای تصویر شرکت در نظر گرفته شد که عبارت اند از: مسئولیت اجتماعی شرکت، تصویر محصول و شهرت شرکت. پس از جمع آوری داده ها با استفاده از مصاحبه و توزیع پرسشنامه برای اندازه گیری تأثیر متغیرها بر یکدیگر از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عامل تائیدی و نرم افزارهای لیزرل و Spss20 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بازاریابی سبز دارای بیشترین تأثیر بر مسئولیت اجتماعی شرکت و شهرت شرکت دارای بیشترین تأثیر بر قصد خرید مشتریان می باشد.

کلمات کلیدی:
بازاریابی سبز، تصویر شرکت، مسئولیت اجتماعی شرکت، تصویر محصول، شهرت شرکت، قصد خرید مصرف کننده

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440649/