CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و ابعاد مدیریت استعداد (مطالعه موردی: شرکت های بازرگانی صادراتی شهر تهران)

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین مدیریت دانش و ابعاد مدیریت استعداد (مطالعه موردی: شرکت های بازرگانی صادراتی شهر تهران)
شناسه (COI) مقاله: ICMBA01_008
منتشر شده در کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی فرحزادی - کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، گرایش مدیریت دانش، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب

خلاصه مقاله:
هدف این مطالعه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و ابعاد مدیریت استعداد در شرکت های بازرگانی صادراتی شهر تهران می باشد. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته دارای 20 سوال استفاده شد. این پرسشنامه بعد از تأیید اعتبار و روایی آن در اختیار نمونه آماری مطالعه قرار داده شد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارشناسان شرکت های بازرگانی صادراتی شهر تهران تشکیل می دادند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد نمونه مورد نیاز مشخص شد. تعداد کل کارشناسان برابر 1500 نفر بوده است که با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد 306 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بعد از جمع آوری اطلاعات، داده ها با نرم افزار SPSS مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین مدیریت دانش و مدیریت استعداد رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین یافته ها نشان داد که بین مدیریت دانش و مولفه های جذب استعداد، حفظ و نگهداری استعداد و توسعه استعداد هم رابطه معنی دار وجود دارد.

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش، مدیریت استعداد، شرکت های بازرگانی صادراتی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440619/