CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی مجتمع پتروشیمی تبریز

عنوان مقاله: ارزیابی عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی مجتمع پتروشیمی تبریز
شناسه (COI) مقاله: HYGIENE03_001
منتشر شده در اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی بهنامی - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
محمد شاکر خطیبی - استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشمی تبریز
رضا دهقانزاده - دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشمی تبریز
سیاوش درفشی - امور HSE، شرکت پتروشیمی تبریز

خلاصه مقاله:
این مطالعه با هدف ارزیابی عملکرد سیستم لجن فعال هوادهی گسترده مورد استفاده برای تصفیه فاضلاب مجتمع پتروشیمی تبریز انجام شده است. سیستم تصفیه شامل آشغالگیر، API، متعادل سازی، انعقاد و لخته سازی، سیستم DAF حوض هوادهی، زلال ساز اولیه و ثانویه و فیلتراسیون می باشد. این تصفیه خانه جهت تصفیه فاضلاب صنعتی تولیدی از واحدهای مختلف مجتمع و با هدف استفاده مجدد از پساب تصفیه شده، طراحی شده است. جهت ارزیابی عملکرد تصفیه خانه، نمونه های ترکیبی 12 ساعته متناسب با دبی در 4 نوبت در طی 6 ماه برداشته شده و پارامترهای TSS, TDS, BOD(5), COD، فنل، سیانید، روغن، آمونیاک و TKN مطابق با روش های استاندارد اندازه گیری شده اند. همچنین ساختار جمعیت میکروبی سیستم بیولوژیکی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی عملکرد تصفیه خانه به صورت کلی و واحد به واحد انجام شده و بر اساس نتایج، مقادیر BOD(5), COD و TSS در ورودی و خروجی تصفیه خانه به ترتیب 2.30±1319، 491±967 و 174±227 میلی گرم بر لیتر و 19/6±73/6، 25/9±33/6 و 5/9±6/4 میلی گرم در لیتر بوده است. همچنین، در مقادیر بار آلی 0/48±0/15kg/m(3).d در حوض بیولوژیکی، راندمان حذف COD و (BOD(5 به طور میانگین به ترتیب 37 و 46 درصد محاسبه شده است. نتایج آنالیز میکروبی نشان داد که از میان باکتری های جداسازی شده، جنس های Moraxella, Bacillus, Pseudomonas, Alcaligenes و Veillonella به عنوان باکتری های فیتریفایر هتروتروف غالب در سیستم می باشند.

کلمات کلیدی:
ارزیابی عملکرد، پتروشیمی، لجن فعال، تصفیه فاضلاب، آنالیز میکروبی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440576/