CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

واکنش اندام های رویشی چمن برموداگراس به سطوح شوری و گونه های قارچ میکوریزا

عنوان مقاله: واکنش اندام های رویشی چمن برموداگراس به سطوح شوری و گونه های قارچ میکوریزا
شناسه (COI) مقاله: DPCONF01_088
منتشر شده در اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

سعید فرهنگ - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
حمیدرضا ابراهیمی - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان
یونس رضایی دانش - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
روح الله حسینی منفرد - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

خلاصه مقاله:
به منظور بررسی تأثیر کاربرد گونه های مختلف قارچ های مایکوریزا در کاهش اثرات تنش شوری در چمن برموداگراس در سال زراعی 94 - 93 یک آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، با دو فاکتور تنش شوری و قارچ مایکوریزا و چهار تکرار اجرا گردید تا چهار اول شامل چهار سطح تنش که به ترتیب (فرمول در متن اصلی مقاله) ، فاکتور دوم شامل گونه های مختلف قارچ های میکوریزا در پنج گونه Glomus calendonium و GlomusFaciculatum و GlomusVersiform و GlomusMosseae و شاهد بود.نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که با افزایش تنش شوری شاخص های رویشی کاهش یافت. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد ساختارهای مورد اندازه گیری تحت گونه های کارت های مختلف متفاوت بوده که طبق نتایج به دست آمده مشخص گردید که بیشترین وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه،ارتفاع استولون،جمعیت اسپوری در قارچ Glomus Faciculatum و بیشترین سطح برگ طول ریشه در قارچ Glomus calendonium مشاهده شد. نتایج حاصل از بر هم کنش بین قارچ و شور نشان داد که در تیمارهایی که از قارچ استفاده شده مخصوص قارچ GlomusFaciculatum و Glomus calendonium عملکرد و شاخص های رشدی بهتر مشاهده شد.

کلمات کلیدی:
تنش شوری، چمن برموداگراس،جمعیت اسپورپی، میکوریز

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440480/