CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثر باکتری محرک رشد سودوموناس وکودآلی اسیدهیومیک برمیزان کلروفیل و سطح برگ و تعداد برگ گیاه دارویی اسفرزه (plantago ovate forsk)

عنوان مقاله: اثر باکتری محرک رشد سودوموناس وکودآلی اسیدهیومیک برمیزان کلروفیل و سطح برگ و تعداد برگ گیاه دارویی اسفرزه (plantago ovate forsk)
شناسه (COI) مقاله: DPCONF01_024
منتشر شده در اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهناز مهدی فرمنش - دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه بیرجند، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
سهراب محمودی - دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
محمد حسن سیاری زهان - دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

خلاصه مقاله:
به منظور بررسی اثر باکتری های محرک رشد و کود های زیستی بر خصوصیات مرفولوژیکی گیاه دارویی اسفرزه ،ازمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3تکرار در سال 1393 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی بیرجند انجام گردید و صفات سطح برگ و میزان کلروفیل مورد بررسی قرار گرفت. تیمار های ازمایش شامل فاکتور اول در 3 سطح تلقیح با سویه 169 باکتری سودوموناس فلورسانس ، تلقیح با سویه 187 باکتری سودوموناس فلورسانس و شاهد ( عدم تلقیح با باکتری) و فاکتور دوم شامل 3 سطح اسید هیومیک، سطح اول 100 میلی گرم در کیلوگرم خاک ، سطح دوم 200 میلی گرم در کیلوگرم خاک و شاهد ( عدم مصرف اسیده یومیک) نتایج این ازمایش نشان داد اثر بلوک معنی دار شد و اثر باکتری سودوموناس فلورسانس بر میزان کلروفیل غیر تخریبی در سطح احتمال 5 درصد معنی دار شد و همچنین کود زیستی اسید هیومیک بر کلروفیل در سطح احتمال 1 درصد معنی دار گردید و سطح برگ تحت تاثیر اسید هیومیک در سطح 1 درصد معنی دار شد.

کلمات کلیدی:
اسفرزه ،باکتری محرک رشد,کودزیستی, کلروفیل، گیاه دارویی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440416/