CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

در اثر باکتری محرک رشد سودوموناس فلورسانس واسیدهیومیک برخصوصیات رشدی گیاه اسفرزه

عنوان مقاله: در اثر باکتری محرک رشد سودوموناس فلورسانس واسیدهیومیک برخصوصیات رشدی گیاه اسفرزه
شناسه (COI) مقاله: DPCONF01_023
منتشر شده در اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهناز مهدی فرمنش - دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه بیرجند، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
سهراب محمودی - دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
محمد حسن سیاری زهان - دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

خلاصه مقاله:
یکی از گیاهان دارویی با ارزش اسفرزه گنه اواتا (plantago ovate forsk) متعلق به خانواده بارهنگ ( plantaginaceae ) می باشد. یکی از مشکلات اصلی تکثیر بسیاری از گیاهان دارویی جوانه زنی کم و نامنظم می باشد که در اثر دمای پایین در ابتدای بهار در مرحله جوانه زنی رخ میدهد. باکتری های محرک رشد گیاه ( PGPR ) از طریق مکانیزم های مختلفی باعث افزایش جوانه زنی و رشد گیاهچه در شرایط تنش می شود. هدف ز این پژوهش ارزیابی تاثیر باکتری محرک رشد ( PGPR ) و اسید هیومیک بر خصوصیات رشدی گیاهان اسفرزه تحت شرایط گلخانه می باشد. روش بررسی این مطالعه به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. تیمار ها شامل سویه های متفاوت از باکتری سودوموناس ( 169 و 187) و اسیدهیومیک در دو غلظت 100 و 200 میلی گرم در کیلوگرم خاک و شاهد (بدون تلقیح) و عدم مصرف اسیدهیومیک بوده است. نتایج نشان داد مصرف اسیدهیومیک با افزایش غلظت 100 و 200 میلی گرم در لیتر اثر معنی داری روی صفات رشدی گیاه گذاشت و همچنین تلقیح بذور با سویه های 169 و 187 سویه 169 اثر بیشتری روی صفات رشدی اسفرزه داشت.مصرف اسیدهیومیک به عنوان کود الی و باکتری سودوموناس به عنوان باکتری محرک رشد باعث افزایش رشد گیاه اسفرزه شد.

کلمات کلیدی:
باکتری های حل کننده فسفات،خصوصیات رشدی،گونه اسفرزه (plantago ovate forsk)، کودبیولوژیک،کود آلی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440415/