CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تعیین پراکنش جغرافیایی گیاهان، فرم زیستی و لیست فلورستیک مرتع سنقرآباد شهرستان باخرز استان خراسان رضوی

عنوان مقاله: تعیین پراکنش جغرافیایی گیاهان، فرم زیستی و لیست فلورستیک مرتع سنقرآباد شهرستان باخرز استان خراسان رضوی
شناسه (COI) مقاله: DPCONF01_019
منتشر شده در اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

جلیل احمدی - دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع داری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
سارا سلمی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق خشک دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
بهناز اسماعیلی - دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع داری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
لاله شاهی خشت - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق خشک دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:
تحقیق حاضر در مرتع سنقز آباد با خزر، در فاصله ای کم پنج کیلومتری از شهرستان با خزر در استان خراسان رضوی انجام شده است. ارتفاع متوسط این حوضه 1279 متر از سطح دریا است. با خزر جز منطقه آب و هوای خشک و نیمه خشک شمال شرقی ایران است که دارای آب و هوای نسبتاً بیابانی با زمستان های سرد و تابستان های گرم است. آب و هوای با خزر طبق طبقه بندی امبرژه در طبقه خشک و سرد قرار می گیرد. میزان بارندگی بین 250 تا 300 میلی متر است، فصل بارندگی از اواخر مهر شروع شده و در اواخر فروردین ماه به پایان می رسد. هدف از این تحقیق تعیین فلور،شکل زیستی و کورولوژی عناصر گیاهی مرتع سنقز آباد شهرستان باخزر است.به این منظور شناسایی و معرفی فلور، بررسی کورولوژیک عناصر گیاهی و مطالعه ساختاری پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه قرار گرفت که در نتیجه ان تعداد 119 گونه گیاهی از 23 خانواده گیاهی جمع اوری و شناسایی شدند. با توجه به بررسی های انجام شده از بین 119 گونه متعلق به 23 خانواده ، خانواده های Asteracea و Poaceae و Lamiaceae به ترتیب با دارا بودن 23 و 18 و 17 گونه بزرگ ترین خانواده هایی هستند که درصد فراوانی این خانواده ها برابر است با 19% و 18% و 14% همچنین 9 خانواده Chenopodia،Berberidaceae و Boraginaceae،Fumariaceae و Gupressaceae،Iridaceae و Chenopodiaceue و Plantaginaceae و Zygophyllaceae تنها با 1 خانواده در منطق حضور داشتند. همیکریپتوفیتها و کامافیتها به ترتیب با 40% و 27% از مهمترین گروه های ساختاری طیف زیستی منطقه به روش رانکایر بودند. بررسی کورولوژیک و استخراج کوروتیپها ، غلبه Ir-Tur را با 49% نشان دادند. فورب های پهن برگ علفی یز 61% پوشش موجود در منطقه را به خود اختصاص دادند.

کلمات کلیدی:
کوروتیپ، ایران تورانی، خانواده های گیاهیIUNC، شهرستان باخرز

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440411/