CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تغییرات مکانی و پهن هبندی غلظت املاح محلول آ بهای زیرزمینی با استفاده از زمین آمار (مطالعه موردی: دشت جهرم)

عنوان مقاله: بررسی تغییرات مکانی و پهن هبندی غلظت املاح محلول آ بهای زیرزمینی با استفاده از زمین آمار (مطالعه موردی: دشت جهرم)
شناسه (COI) مقاله: DPCONF01_007
منتشر شده در اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

سارا پیش یار - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
حسن خسروی - استادیار گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
آب به عنوان مظهر حیات مهمترین نعمتی است که در طبیعت وجود دارد. در کشور ایران منابع آب زیرزمینی به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین آب مورد نیاز برای بخش های کشاورزی ،شرب و صنعت از اهمیت زیادی برخوردار م یباشد. که این باعث افزایش تدابیر مدیریتی برای حفظ کمیت و کیفیت آن توسط جوامع مختلف شده است. این مطالعه به بررسی روند تغییرات مکانی غلظت املاح محلول (TDS) آب زیرزمینی دشت جهرم در استان فارس در دور هی آماری 9 ساله (1383-1391 ) با استفاده از رو شهای زمین آماری پرداخته است. در این پژوهش جهت بررسی روند تغییرات مکانی غلظت املاح محلول از 30 داده های 30 حلقه چاه موجود در منطقه استفاده شد. در ابتدا داد ههای مورد نیاز از سازمان تماب تهیه شد و به منظور رفع نواقص آماری از نرم افزارSPSS استفاده شد. در پایان نقشه تغییرات مکانی برای پارامتر مورد نظر در سه سال (ابتدا، میانه و انتهای دوره آماری) در نرم افزار 10 ArcGIS تهیه شد. نتایج حاصل از پهنه بندی پهنه بندی TDS آب زیرزمینی در محدوده مورد مطالعه نشان م یدهد که کیفیت آب چا ههای دشت جهرم در دوره آماری 8 ساله از نظر میزان tds از ابتدای دوره تا انتهای دوره تغییرات چندانی نداشته، و کیفیت آب به مقدار بسیار کمی در بعضی نقاط کاهش یافته است. همچنین نتایج کیفیت آب از نظر میزان مواد جامد برای کشاورزی نشان می دهد که در بیشتر نقاط دشت از نظر میزان محدودیت در مصرف دارای درجه متوسط تا جزئی است و برای مصارف کشاورزی قابل استفاده است.

کلمات کلیدی:
تغییرات، دشت جهرم، کیفیت آب زیرزمینی TDS

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440399/