CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

آثارآلاینده کادمیوم بر روی برخی از واکنش های نهال های سه ماهه .Acacia victoriae L

عنوان مقاله: آثارآلاینده کادمیوم بر روی برخی از واکنش های نهال های سه ماهه .Acacia victoriae L
شناسه (COI) مقاله: DPCONF01_004
منتشر شده در اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

خدیجه خرمن دار - دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابان زدایی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ایلام
علی مهدوی - دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ایلام

خلاصه مقاله:
گیاهان در مراحل مختلف زندگی با شرایط تنشی گوناگونی مواجه هستند که این شرایط توسط عوامل زنده یا غیرزنده ایجادمی شود. در این بین وجود فلزات سنگین همانند کادمیوم در خاک یکی از مهم ترین تنش های محیطی محسوب می شوود کوهمنجر به کاهش رشد درگیاهان می گردد. در این تحقیق به منظور بررسی مقاومت و اثر جذب کادمیوم بر روی برخی از عکسالعمل های نهال های سه ماهه Acacia victoriae در چهار غلظت از محلول کلریود کوادمیوم(0،50،250،500mg/1)به مدت 50 روز در یک طرح کاملاً تصادفی، در سه تکرار تحت تیمارهای آبیاری قرار گرفتند. سپس نمونه ها برداشت شدند وبرخی از صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه مانند: شادابی، زنده مانی، نسبت طول ساقه به ریشه (SL/RL) ، شاخص عملکرد گیاه (RY) ، شاخص مقاومت گیاه (PRI) ، نسبت وزنی برگ (LWR) ، حجم ریشه (RV) ، نشت یونی (IL) ، درصد ثبات غشاسلول (SCM) ، محتوای آب نسبی برگ (RWC) و کمبود اشباع سلول (WSD) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اکثر صفات مانند: شاخص عملکرد گیاه، شاخص مقاومت گیاه، حجم ریشه، نشت یونی، درصدثبات غشا سلول، محتوای آب نسبی برگ و کمبود اشباع سلول به طور معنی داری تحت تاثیر کادمیوم قرار گرفتند و همچنین علائم سمیت کادمیوم در غلظت بالا (250،500mg/1) به صورت کلروز، نکروز شدن و کاهش تعداد برگ ها ، کاهش ، انشعابات و تغییر رنگ ریشه ها، کاهش شادابی و زنده مانی در این گونه قابل ملاحظه بود. بنابراین باتوجه به این که نهال های سه ماهه Acacia victoriae درغلظت پایین کادمیوم مقاومت نشان دادند، می توان این گیاه را در دوره های رشدی بالاترجهت پالایش خاک های آلوده به کادمیوم پیشنهاد کرد تا دید بازتری به مسئولان جهت اتخاذ تصمیمات لازم بدهد.

کلمات کلیدی:
اAcacia victoriae، پالایش، تنش محیط، کلریدکادمیوم، علائم سمیت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440396/