CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

آسیب شناسی تاثیر تحولات سیاسی بر محتوای کتاب های درسی تاریخ معاصر ایران ( 1388 - 1358) با رویکردی تطبیقی به کتاب های درسی تاریخ ایران پیش از انقلاب

عنوان مقاله: آسیب شناسی تاثیر تحولات سیاسی بر محتوای کتاب های درسی تاریخ معاصر ایران ( 1388 - 1358) با رویکردی تطبیقی به کتاب های درسی تاریخ ایران پیش از انقلاب
شناسه (COI) مقاله: SNCH02_042
منتشر شده در دومین کنگره ملی علوم انسانی در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

منصوره کریمی قهی - دانشجوی دکتری رشتهی تاریخ اسلام، دانشگاه الزهراء(س)

خلاصه مقاله:
انقلاب ها، جنبش های اجتماعی، جنگ، نحوهی تراکم یا توزیع قدرت در میان احزاب وجریان های سیاسی، از مصادیق بارز تحولات سیاسی به شمار می آیند، که به دگرگونی مبانی ارزشی و نظام سیاسی، اقتصادی واجتماعی یک کشور میانجامد. بیشترین بازتاباین دگرگونی ها در نظام آموزشیکشور انعکاس می یابد؛ زیرا حاکمیت، برای تبیین مبانی ارزشی وایدئولوژیکی خود میکوشد آن را از طریق مواد آموزشی به ویژه کتاب هایدرسی، بهکودکان ونوجوانان القا نماید. از میان کتاب های درسی، یکی از مهم ترین کتاب هایی که منعکس کننده تحولات جامعه وسیاست گذاریهای حاکمیتها است،کتاب های تاریخ است.این مقاله با هدف آسیب شناسی تاثیر تحولات سیاسی بر محتوای کتا ب های درسی تاریخ معاصر ایران، با رویکردی تطبیقی به بررسی کتاب های تاریخ قبل وبعد از انقلاب پرداخته است. دغدغه اصلی آن پاسخ به این سوال است که تحولات سیاسی، تاریخنگاری کتا بهای درسی را دچار چه آسی بهایی نموده است؟این بررسی نشان داد؛ کتاب های درسی تاریخ ایران، تحت تاثیر تحولات سیاسی بهویژه سه تحول مهم انقلاب اسلامی، جنگ عراق و ایران وجابجایی قدرت درمیان احزاب سیاسی، دستخوش تغییر وآسیب شده است. ازجمله این آسیب ها، می توان به غلبه نگرش سیاسی و ایدئولوژیکی بر محتوای کتاب های درسی تاریخ معاصر، کتمان یاتحریف وقایع تاریخی در جهت تبیین دیدگا ههای سیاسیو ارزشی جریان سیاسی حاکم، نگرش منفی نسبت به برخی شخصیت ها و حاکمیت ها، داوری های یک سویه وغیر منصفانه دربارهی رخدادهای تاریخی، بیان شعاری و ژورنالیستی و فقدان نگاه جامع وعلی در بررسی حوادث تاریخی، اشاره کرد

کلمات کلیدی:
کتاب های درسی تاریخ معاصر ایران، تحولات سیاسی، انقلاب اسلامی،آسیب شناسی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440351/