CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

فنبازار تخصصی، ضرورت تجاریسازی وتوسعه فناوری علوم انسانی

عنوان مقاله: فنبازار تخصصی، ضرورت تجاریسازی وتوسعه فناوری علوم انسانی
شناسه (COI) مقاله: SNCH02_019
منتشر شده در دومین کنگره ملی علوم انسانی در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدمحمد رضایی - دانشگاه قم، گروه فیزیک

خلاصه مقاله:
پیشرفتهای علمی و فناوری به طور شتابان تأثیرات همه جانبه وشگرفی در همه جنبه- های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی در کشور برجای گذاشته، آثار آن روزبه روز افزایش می یابد. بهبود شاخصهای مختلف توسعه منطقهایدر کشور مؤید این نکته بوده است. یکی از ساز و کارهایی که به تازگی برای تسهیل و ارتقای فعالیتهای توسعه فناوری، به ویژه فناوری های پیشرفته و ایجاد قدرت عرضه وتقاضای فناوری به وجود آمده است، فنبازارها میباشند. متأسفانه رشتههای مختلف علوم انسانی نتوانسته اند برای ایجاد قدرت عرضه و تقاضای فناوری به توفیقات قابل توجه دست پیدا کنند و در بسیاری موارد متخصصان و صاحبنظران علوم انسانی از ایجاد ارتباط بین خودشان به عنوان عرضه کنندگان با تقاضاکنندگان دانش و کاربرد علوم انسانی عاجزند نظر به اهمیت فنبازارها و فرصتهایی که این ساختار برای هر رشته یا شاخه علمی ایجاد میکند، یکی از برنامههای راهبردی در زمینه آمایش سرزمین از حیث تنوع شرکتها و با توجه به خوشههای علمی و فناوری، دایر کردن فنبازارهای تخصصیخواهد بود فنبازارTechnomart به معنای بازار فناوری، یعنی محلی برای مبادلات فناوری هاست. همان طور که فنبازار یا بازار مسکن محلی برای مبادله مسکن است و بنگاه-های معاملات مسکن، واسطه های اطلاعاتی و حقوقی معامله مسکن اند، در بازار فناوری نیز فنبازارها نقش واسطهای را برای رساندن اطلاعات فناوری به عرضه کنندگان تقاضاکنندگان کارآفرینان و سرمایهگذاران بر عهده دارند. در ضمن، فنبازارها در دنیا معمولاً به ارائه مشاوره درخصوص مراحل انتقال دانش و فناوری نیز می پردازند. آشنایی متخصصان و استادان علوم انسانی با فنبازار، میتواند بهتوسعه پژوهشهای کاربردی و بهرهگیری از این پژوهشها به منظور حل مشکلات جامعه در حوزه علوم انسانی کمکی شایان کند. با الگوبرداری از فناوریهای مختلف، میتوان در همه رشتههای علوم انسانی یا درشاخههای بین رشته ای علوم انسانی، فناوریهایی با موضوع ارائه خدمت تعریف کرد. این الگوبرداریها میتواند از فناور یهای فنی و مهندسی صورت پذیرد. چنینرویکردی به صنایع فرهنگی و صنایع خلاق نیز منجر میشود. استاندارد سازی توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و در بسیاری از کشورها، توسط سازمانهایی با نامهای مشابه، به تحقیقات صنعتی که به تولید کالا مربوط میشود، پیوند خورده است. امروزه شاهد استانداردسازی در روشها و موضوعات علوم انسانی، اجتماعی، رفتاری و مانند آن هستیم. ایزو 16000 و 26000 نمونههایی از آنهایند

کلمات کلیدی:
فنبازار، فنبازار تخصصی، فناوری، تجاریسازی علوم انسانی، انتقال فناوری، الگوبرداری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440328/