CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

نقش فنآوری در حسابداری و حسابداری آنلاین

عنوان مقاله: نقش فنآوری در حسابداری و حسابداری آنلاین
شناسه (COI) مقاله: MRMEA02_484
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد پورفردسرابی

خلاصه مقاله:
پیشرفتهای صورت گرفته در حوزهی فنآوری، به تغییر در روشهای انجام کارهای مرتبط با فعالیتهای حسابداری انجامید و تراکنشهای مرتبط با حسابداری، رفتهرفته از طریق رسانههای الکترونیکی انجام شدند. رشد و توسعهی سریع صورتگرفته درفنآوری اطلاعات، روزبهروز انقلابی دیجیتالی را در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به پا کردند. عصر ما، عصر اطلاعات است و هنگامی که بپذیریم حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است،]باید بپذیریم که[ روش و فرآیندهای شرکتهای معاملهگر بنگاههای اقتصادی با کاربرد فنآوری اطلاعات در این بنگاهها تغییر نمودهاند و این امر، تأثیر زیادی بر حسابداری گذاشته است.ضرورت همراه شدن با شرایط متغیر حسابداری، مدرسان و متخصصان را به سمت و سوهای جدیدی کشانده است. فراهم کردن امکان گنجاندن عصر اطلاعات و عوامل مربوط به فنآوری در آموزش از طریق –بهره بردن از منابع دیجیتالی به همراه اطلاعات نظری در آموزش حسابداری که در دانشگاهها عرضه گشته و همچنین ایجاد یک محیط - تعاملی برای هشیار نگه داشتن دانشجویان و برگزیدن یک مدلآموزشی که در آن فنآوریهای اطلاعات مورد استفاده قرار بگیرند، امری ضروری است. برای دستیابی به این مهم، باید امکان برداشتن درسهای هدفمحور حسابداری برای دانشجویان وجود داشته باشد وباید نظام آموزشیای ایجاد شود که در آن دانشجویان بتوانند اطلاعات موجود در ورای دفاتر ثبت را ارزیابی و تفسیر کنند و میان فنآوریهای اطلاعات و ارتباط تمیز قائل شوند. یکی ازبرنامههای کاربردی تولیدشده در این حوزه، حسابداری آنلاین ) E-accounting ( است. این برنامه، مفهومی از فراهم کردن امکان مدیریت تمام فعالیتها به گونهای کارآمد، مقرونبهصرفه و انعطافپذیرتراز قبل و با استفاده از امکانات اینترنت است. تمام بخشهای فعال این فعالیت )کارگر مدیر مشتری بخش عمومی شرکای کسب و کار و عرضهکنندگان(، کاربران بیدرنگ ) real-time users ( سیستم هستندکه پیوسته به اطلاعات بهروزرسانیشده دسترسی دارند. کارشناسان حسابداری، که بتوانند این ساختار را از طریق آموزش و برقراری این سیستم در بنگاههای مالی، در این اماکن به کار ببندند، مورد نیاز هستند. بنابراین، کیفیت آموزش حسابداری، عاملی است که بر موفقیت کارکنان بنگاههای مالی اثر میگذارد و در نتیجه خود این بنگاهها را مستقیماً تحت تأثیر قرار میدهد. بازسازیساختار آموزش حسابداری و ارائهی محتوا با در نظر گرفتن شرایط فعلی و همچنین با مد نظر قرار دادن تعلیم دانشآموختگانی که کیفیت لازم برای پاسخگویی به نیازهای عصر را داشته باشند ضروری است.

کلمات کلیدی:
حسابداری؛ آموزش؛ فنآوری؛ حسابداری آنلاین

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440245/