CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی وجود حباب قیمتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن هموارسازی سود و فرصت های رشد شرکتها

عنوان مقاله: بررسی وجود حباب قیمتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن هموارسازی سود و فرصت های رشد شرکتها
شناسه (COI) مقاله: MRMEA02_473
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیروس سهیلی - کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه اصفهان، ایران
بهارک احمدی امیرزاده - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی مالی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لوو تقیییا کرمانشاه، ایران

خلاصه مقاله:
یکی از لوامل تاثیر گذار در نوسان قیمت ها وجود حباب روی سطح قیمت هاست. حباب در سطح قیمت ها به دلیل اختلال در فرایند جاری اطلالا صقیح در بازار پدید می آید و نادیده گرفتن این لامل قیمتی، هزینه هایی بر اقتصاد موی تقمیل خواهدکرد. در بازارهایی که اطلالا لموکرد شرکت ها در دسترس نمی باشد یا به صور تدریجی در اختیار مشارکت کنندگان بازار قرار می گیرد، سرمایه گذاران در انتخاب بهترین فرصت های سرمایه گذاری با مشکل مواجه خواهند شد و در نهایت فرایند تجهیز و تخصیص بهینه منابع را از مسیر اصوی خود منقرف می کند. همچنین بازاری که از ناکارایی رنج می برد، احتمال وقوع حباب درسطح قیمت ها وجود دارد زیرا لوت اصوی پیدایش حباب قیمت و فاصوه یافتن قیمت ذاتی از قیمت بازاری لد اطلالا کامل است)رهنمای رودپشتی و همکاران، 1931 (. لذا هدف این پژوهش شناسایی حباب طی سالهای 78 الی 39 است. مدل مورد استفاده در پژوهش جهت شناسایی حباب مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ) capm ( و آزمون مانایی می باشد. نتایج آزمون فرضیههای این پژوهش نیز نشان داد که در قیمت سها شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 78 الی 39 با توجه به مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه حباب قیمتی وجود دارد و همچنین حباب قیمتی نیز از طریق آماره دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت نتایج به دست آمده از مانایی شرکت های مورد بررسی حاکی از وجود حباب قیمتی در اکثرشرکت های مورد بررسی می باشد. در آزمون فرضیه دو پژوهش یافته ها نشان داد که هموارسازی سود تأثیر معناداری بر حباب قیمتی ندارد و نهایتا در بررسی تأثیر فرصتهای رشد بر حباب قیمتی نتایج حاکی از لد ارتباط فرصتهای رشد و قیمت سها می باشد .

کلمات کلیدی:
حباب قیمتی، هموارسازی سود، فرصتهای رشد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440235/