CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی مطلوبیت انتشار اوراق صکوک در مقایسه با سایر روشهای تأمین مالی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

عنوان مقاله: ارزیابی مطلوبیت انتشار اوراق صکوک در مقایسه با سایر روشهای تأمین مالی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
شناسه (COI) مقاله: MRMEA02_462
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم عباسیان - کارشناس ارشد حسابداری، واحد علوم و تحقیقات اراک و مدرس دانشگاه، جامع علمی کاربردی و سماء اراک، ایران
سجاد شرعیاتی - عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلیجان

خلاصه مقاله:
جهت بررسی موضوع مورد تحقیق پس از مطالعه پیشینه تحقیقاتی در دسترس، پژوهشگر اقدام به بررسی و شناسایی روشهای عمده تأمین مالی شرکتها نموده که عمدهترین آنها شامل: انتشار اوراق صکوک، انتشار اوراق مشارکت، انتشاراوراق قرضه و اخذ تسهیلات بانکی میباشند. در این خصوص امکان انتشار اوراق صکوک در مقایسه با سه روش دیگر تأمین مالی مقایسه گردیده و بر این اساس سه فرضیه اصلی بر اساس روش درخت تصمیم از بین 735 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، مورد آزمون قرار گرفت و در هر سه فرضیه، روش تأمین مالی صکوک نسبت به سایر روشها دارایبرتری بوده است. همچنین جهت آزمون فرضیه چهارم مبنی بر شناخت مدیران از روش تأمین مالی صکوک از طریق دو فرضیه فرعی به روش زیر اقدام شد: پرسشنامه ای شامل 91 سؤال و از طریق دو فرضیه مورد آزمون قرار گرفته است. جهتروایی محتوایی از نظر کارشناسان و جهت پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرون باخ و در سطح 19 درصد استفاده شده است، فرضیه های مذکور توسط آزمون میانگینها و با استفاده از نرم افزار مورد آزمون قرار گرفته و نتیجه حاصل شده حاکی از این موضوع است که هر دو فرضیه فرعی تائید و مبین آن است که مدیران از راهکارهای قانونی و مزایای انتشار اوراق صکوک نسبت به سایر روشهای تأمین مالی شناخت دارند.

کلمات کلیدی:
اوراق صکوک، اوراق قرضه، اوراق مشارکت، وام بانکی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440224/