CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تأثیر نسبت بدهی و حقوق صاحبان سهام بر سطح نگهداری وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی تأثیر نسبت بدهی و حقوق صاحبان سهام بر سطح نگهداری وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: MRMEA02_456
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

سعید جبارزاده کنگرلویی - گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، ایران
اتابک بایبوردی - گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، ایران
حسن داوودی - گروه حسابداری، واحد میاندوآب، دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب، ایران

خلاصه مقاله:
هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر نسبت بدهی و حقوق صاحبان سهام برسطح نگهداری وجه نقد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران می باشد دراین پژوهش ازنسبت بدهی کوتاه مدت نسبت بدهی بلندمدت و نسبت حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیر مستقل استفاده شده است متغیر وابسته سطح نگهداری وجه نقد می باشد که ازدومدل اپلر و ازکان اندازه گیری میشود اندازه شرکت و رشد فروش نیز به عنوان متغیرهای کنترلی وارد پژوهش شده است دوره زمانی پژوهش ازسال 1393تا1386 به مدت 8سال می باشد نمونه انتخابی با استفاده ازروش حذف سیستماتیک 80شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران است روش مورد استفاده جهت جمع اوری اطلاعات کتابخانه ای است برای تجزیه و تلحیل داده ها ازنرم افزارهای SPSS و Excel استفاده گردیده است ابزارهای اماری ضریب همبستگی R ضریب تعیین و برای معنی داری متغیرهاوکل مدل رگرسیون به ترتیب ازمون T - استودنت وF - فیشر و برای تعیین استقلال بین اجزای خطای مدل رگرسیون ازمون دوربین واتسون بکارگرفته شده است

کلمات کلیدی:
نسبت بدهی ، نسبت حقوق صاحبان سهام ، سطح نگهداری وجه نقد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440218/