CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزش اطلاعات حسابداری و نقش آن در بازاریابی و بورس اوراق بهادار

عنوان مقاله: ارزش اطلاعات حسابداری و نقش آن در بازاریابی و بورس اوراق بهادار
شناسه (COI) مقاله: MRMEA02_414
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

اکبر بهمئی - کارشناس ارشد حسابداری

خلاصه مقاله:
یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر سرمایهگذاری است. با حضور سرمایه در فعالیتهای صنعتی بازدهی سایرعوامل افزایش مییابد. در این راستا بورس اوراق بهادار مهمترین ابزاری است که میتواند سرمایهها را بسیج نموده ودر صنایع مختلف هدایت نماید. اهمیت بورس اوراق بهادار در کشورهای صنعتی به حدی است که امروزه فعالیت آن به عنوان یکی از شاخصهای رشد اقتصادی مورد لحاظ قرار میگیرد. از نظر روش پژوهش در دسته پژوهش های همبستگی میباشد. روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق، آمار توصیفی و رگرسیون میباشد. به منظور تعیین معناداری ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته از آزمون تی تست استفاده شده است. در نهایت از نرم افزار EVIEWS برای انجام آزمون های آماری استفاده شده است. براساس نتایج تحقیق در 98 شرکت، رابطه مثبت و معناداری بین هزینه بازاریابی وفروش همچنین بین زیاندهی شرکت و بازاریابی وبین سرمایه شرکت و بازاریابی وجود دارد.همچنین بین اطلاعات حسابداری منتشره و در بازار و بازاریابی رابطه منفی وجود دارد

کلمات کلیدی:
بازاریابی، بورس اوراق بهادار ، سرمایه گذاری، رشد اقتصادی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440177/