CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی مولفه های سرمایه فکری در شرکت نفت پاسارگاد

عنوان مقاله: بررسی مولفه های سرمایه فکری در شرکت نفت پاسارگاد
شناسه (COI) مقاله: MRMEA02_400
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

امیر رسولی - محقق، شرکت نفت پاسارگاد
ندا اسداله زاده جعفری - مدرس، دانشگاه جامع علمی کاربردی
محسن هادی زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

خلاصه مقاله:
با توجه به ارزشمند شدن روزافزون سرمایه فکری در اقتصاد کنونی دنیا و قرار گرفتن شاخص سرمایه فکری در شاخص های توسعه یافتگی بسیاری از اندیشمندان لزوم شناسایی و اندازه گیری سرمایه فکری را نمایان می کند، لذاا به منظور بررسی مولفه های سرمایهفکری در بین کارکنان شرکت نفت پاسارگاد در ابعاد ساختاری، رابطه ای و انسانی و اندازه گیری این شاخص ها بر اساس نظریه بنتیس مبادرت کردیم. جامعه آماری پژوهش کل کارکنان شرکت نفت پاسارگاد که از سال 3131 تا پایان شهریور 39 در این شرکت مشغول کار بودند را شامل می شود. که به وسیله فرمول کوکران حجم نمونه 123 نفر با سطح خطای 5 درصد محاسبه شد و ازطریق مصاحبه با اساتید دانشگاهی و متخصصین شرکت نفت پاسارگاد پرسشنامه بنتیس میان این جامعه توزیع گردید و چگونگی ابعاد سرمایه فکری و همچنین تقدم و تاخر مولفه های سرمایه فکری و نقاط ضعف و قوت شاخص های سرمایه فکری در شرکت نفت پاسارگاد مورد بررسی و سنجش قرار گرفت. و تجزیه و تحلیل مولفه های سرمایه فکری از طریق آزمون کلموگراف اسمیرنوفمورد سنجه و در صورت نرمال نبودن آزمون ویلکاکسون در فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت از طریق آزمون فریدمن تقدم و تاخر مولفه ها ارزیابی شد. که نهایتاً سرمایه رابطه ای ضعیف ترین مولفه سرمایه فکری و سپس سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری در رتبه های بعدی قرار گرفتند و عدم مشارکت پرسنل در امور شناسایی بازار و همچنین عدم ارائه ایده های خلاقانه و تبدیل این ایده ها به دانش از مهمترین نقاط ضعف این شرکت بود. و علاقه مندی پرسنل نسبت به ادامه همکاری با این شرکت و وجود نیروهای با تخصص بالا از مهمترین نقاط قوت این شرکت می باشد.

کلمات کلیدی:
سرمایه فکری، سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی، سرمایه رابطه ای

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440164/