CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی میزان بکارگیری ارزیابی متوازن در صنایع مختلف مطالعه موردی :شهرک صنعتی سلیمی تبریز

عنوان مقاله: بررسی میزان بکارگیری ارزیابی متوازن در صنایع مختلف مطالعه موردی :شهرک صنعتی سلیمی تبریز
شناسه (COI) مقاله: MRMEA02_394
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

اکبر زوار ای رضایی - عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه ارومیه
احسان عبداللهی - دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه پردیس ارومیه

خلاصه مقاله:
روش ارزیابی متوازن ابزاری برای ترجمه چشم انداز و راهبرد سازمان در قالب سنجه های جامع ارزیابی عملکرد است که چهارچوبی برای ارزیابی راهبردی و سیستم حسابداری مدیریت فراهم میسازد.پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و برای جمع آوری داده ها از روش توصیفی استنباطی و از ابزار پرسش نامه در قالب مقیاس - پنج رتبه ایی لیکرت استفاده شده است.برای بدست آوردن داده های لازم برای این پژوهش،پرسشنامه های ارزیابی متوازن در بین 191 شرکت ) 11 صنعت( فعال مستقر در شهرک سلیمی تبریز توزیع شد.با استفاده از تجزیه تحلیل داده های بدست آمده برایپاسخ به این سوال که آیا این شرکت ها از کارت ارزیابی متوازن استفاده میکنند یا خیر،به بررسی 4 بعد کارت ارزیابی متوازن در 11صنعت پرداختیم.نتیجه آن شد که هیچکدام از صنایع بصورت منسجم و مدیریت شده در تمام ابعاد از کارت امتیاز متوازن استفادهنمیکنند.سپس به بررسی جایگاه هرکدام از ابعاد کارت امتیاز متوازن در 11 صنعت موجود پرداخیتم.طبق نتایج بدست آمده فقط بعد مالی برای این صنایع مهم بوده و طبق شاخص های موجود میتوان گفت بعد مالی کارت امتیاز متوازن در این صنایع مورد استفاده قرار میگیرد و دارای درجه اهمیت زیادی میباشد.مابقی ابعاد طبق ذات صنعت مورد نظر متفاوت میباشد برای مثال در بعدمشتری صنایع مواد غذایی و منسوجات در بعد فرایند های داخلی صنایع ماشین آلات و تجهیزات و مواد غذایی و در بعد رشد و یادگیری ماشین آلات برقی بعد از بعد مالی در درجه اهمیت بعدی قرار میگیرد.سپس برای آنکه بدانیم این ابعاد داری اختلاف معناداری از هم میباشند با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره یک طرفه بین گروهی ) MANOVA (به تجزیه تحلیل پرداخیم.نتایج حاکی از تایید وجود اختلاف معنادار بین ابعاد از نظر صنایع مورد بررسی میباشد.

کلمات کلیدی:
کارت ارزیابی متوازن،منظر مالی،منظر مشتری،منظر رشد،منظر فرآیند داخلی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440158/