CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر مدیریت هزینه داخلی، تلفیق سیستمهای اطلاعات و ظرفیت جذب روی مدیریت هزینه بین سازمانی در زنجیره های تأمین

عنوان مقاله: تاثیر مدیریت هزینه داخلی، تلفیق سیستمهای اطلاعات و ظرفیت جذب روی مدیریت هزینه بین سازمانی در زنجیره های تأمین
شناسه (COI) مقاله: MRMEA02_390
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

نقی فاضلی - استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد سمنان، سمنان، ایران
ساناز حجی - دانشجوی دکتری حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

خلاصه مقاله:
مدیریت هزینه بین سازمانی یک رویکرد مدیریت هزینه استراتژیک برای مدیریت هزینه ها می باشد که مرزهای سازمانی در زنجیره های تأمبن را در بر می گیرد. در اینجا بر اساس چشم انداز مبتنی بر منابع برای شرکت، مدلی برای پیش بینیاینکه کدام منابع می توانند شرکتها را قادر به مدیریت هزینه های بین سازمانی سازند توسعه داده شد. این مدل با استفاده از یک نظر سنجی از مدیران حسابداری آزمایش شده است که شرکتهایشان بخشی از یک زنجیره تأمین هستند. داده های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه ارسالی برای شرکت ایرانخودرو به عنوان خریدار و دو شرکت تأمین کننده با عناوین ایساکو ومهگام پارس در سال 49 جمع آوری شده است. با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری نتیجه گیری شده است که منابع تلفیق الکترونیک درونی، تلفیق الکترونیک بیرونی،مدیریت هزینه درونی و ظرفیت جذب نقشهای مستقیم و غیرمستقیم معناداری در توسعه یک منبع مدیریت هزینه بین سازمانی (IOCM) ایفا می کنند. همچنین، این منابع بهم پیوسته بوده و با یکدیگر در توانمند ساختن شرکتها برای بهره گیری نهایی از مدیریت هزینه های بین سازمانی مفید هستند. به ویژه اهمیت منابع مرتبط با ظرفیت جذب را در توسعه IOCM درمی یابیم. این پژوهش با توضیح اینکه منابع ویژه چگونه می توانند با هم ترکیب شوند و به شرکتها امکان مدیریت بهتر هزینه های بین سازمانی را بدهند درنظریه و عمل نقش دارد. به این ترتیب یک رویکرد اثبات گرایانه، کمی و مبتنی برنظریه را اتخاذ می کنیم که مکمل مطالعات قبلی است و به بررسی سوالات زیر می پردازیم: ) 1( منابع تلفیق الکترونیک درونی، مدیریت هزینه درونی و ظرفیت جذب چگونه خلق IOCM یک سازمان را امکان پذیر می سازند؟ و ) 2( این منابع تا چه حد بهم ارتباط دارند؟

کلمات کلیدی:
مدیریت هزینه بین سازمانی IOCM ، مدیریت هزینه بیرونی و درونی ، منبع تلفیق الترونیکی بیرونی، منبع ودرونی، منبع ظرفیت جذب

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440154/