بحران و آشفتگی در معماری ایرانی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 602

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HMIE01_002

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

در طول تاریخ، معماری و شهرسازی همواره نقش مهمی را در زندگی اجتماعی شهروندان ایفا کرده است و همواره سعی و تمایل انسان بر این است، درهر محیطی که زندگی میکند، تسلط خود را بر آن محیط اعمال کند تا از این راه احساس آرامش و تعادل داشته باشد، اما در مقیاس شهرهای بزرگ امروزنه تنها این تسلط وجود ندارد، بلکه نوعی بریدگی و جدایی بین فضاها، تجسم و ذهنیت انسان نیز به وجود آمده است و در نتیجه، حس تعلق به فضا ومکان از بین رفته است. فرآیند شتابزده، توسعهی خارج از ضابطه و اصول شهرسازی نیز در اغلب شهرهای کشور شرایط را به گونهای تغییر داده است که این شهرها، به ویژه محلههای نوساز و تازهشکلگرفتهی آنها از لحاظ کالبدی و جامعهشناسی شهری دچار مشکلاتی قابل توجه شدهاند. اگرچه یکی از اصول بنیانگذاری شهرهای جدید و توسعهی کلانشهرها، توسعه و تعمیم مسکن به قشرهای گوناگون جامعه بوده است، اما با این وجود ایجاد و توسعهی شهرها باید مبتنی بر طرح و برنامهریزی قبل از اسکان باشد که هم بتواند به نیازهای مادی و جسمانی افراد پاسخی در خور شأن آنهابدهد و هم نیازهای معنوی آنان را در بر بگیرد. جدایی انسان از مبانی معنوی و تمرکز بر جنبههای مادی حیات، از جمله در مقولهی معماری و شهرسازی در کلانشهرهای ما، نه تنها پیام و معنایی معنوی و روحانی را القا نمیکند، بلکه به دنبالهروی دنیاگرایی غربی روی آورده است و دیگر قادر نیست جامعه را به سمت طراحی و ارائه و واجد بودن فضا و محیط روحانی معنادار هدایت نماید و در درک کیفی محیط نیز جامعه را یاری نماید. در برنامهریزیها نیز، دیگر آگاهی معمار و شهرساز از آداب و روحیهها و سنتها و کاربرد مصالح مناسب و ایجاد فضای لازم برای مناطق جغرافیایی متفاوت و رعایت همهی جوانب در معماری به چشم نمیخورد

نویسندگان

سیدمحمد حسینی

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی