بررسی و تحلیل رونذ تبخیر و تعرق گیاه مرجع ایستگاه مریوان با استفاده ازآزمون اسپیرمن

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 569

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PRWEVM01_034

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

دراین مقاله روند پارامترتبخیر وتعرق گیاه مرجع پنمن مانتیث FAO56 و پارامترهای هواشناسی سرعت باد، ساعات آفتابی رطوبت نسبی، حداکثردرجه حرارت و حداقل درجه حرارت بااستفاده ازازمون ناپارامتری اسپیرمن درسطح 5درصد معنی دار برای ایستگاه سینوپتیک مریوان درسریهای زمانی ماهانه فصلی و سالانه ورد بررسی قرارگرفت برای تعیین شیب روند ازازمون تخمین گرسن استفاده شد همچنین دراین تحقیق تحلیل حساسیت et0به پارامترهای هواشناسی ازروش رگرسیون چندگانه خطی گام به گام انجام گردید برای این کارنرم افزارهای SPSS Minitab برای تجزیه و تحلیل مورداستفاده قرارگرفتند نتایج نشان داد که مقدار ET0 درماه دسامبر 5.0 میلیمتر درروز و سالانه 14/2 میلیمتر درروز افزایش می یابد شیب خط روند برای سریهای زمانی ماهانه ماه های سردفصلی و سالانه مثبت بود علاوه براین برای سری فصلی زمستان روند افزایشی معنی دار مشخص شد درشش ماه گرم سال روند ازنظر اماری درسطح 5درصد برای متغیر حداکثر درجه حرارت کاهشی حاصل شد نتایج تحلیل حساسیت نشان داد که درسری سالنه متغیرهای حداکثر رطوبت نسبی حداقل درجه حرارت سرعت باد ساعات افتابی و حداقل رطوبت نسبی به ترتیب مهمترین پارامترهای موثربرتبخیر - تعرق گیاه مرجع بودند

کلیدواژه ها:

اسپیرمن ، تبخیر تعرق گیاه مرجع ، تحلیل روند ، مریوان

نویسندگان

مهری کاکی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی منابع آب

مطلب بایزیدی

استادیار گروه مهندسی آب واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • علیزاده، امین، اصول هیدرولوژی کاربردی، 1390.انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. ...
 • دین پژوه، یعقوب.1390. تجزیه و تحلیل روند تغییرات زمانی تبخیر- ...
 • Sen P.K. 1968. Estimates of the regression coefficient based on ...
 • Hess, T. M. (1998), "Trends in reference evapo -transpiration in ...
 • evap otranspiration- guidelines for Jhajharia, D., Shrivastava, S.K., Sarkar, D. ...
 • Hess, T. M. (1998), "Trends in reference evapo -transpiration in ...
 • Yue S., Pilon P., and Cavadias G. 2002a. Power of ...
 • Wang, Y., Jiang, T., Bothe, O., and Fraedrich, K (2006), ...
 • Burn, D. H. and Hesch, N. M. (2007), "Trends in ...
 • B andyop adhayay, A., Bhadra, A., Raghuwanshi, N.S. and Singh, ...
 • Tabari H., Marofi S., Aeini A., Hosseinzadeh Talaeea P., and ...
 • Tabari, H., Marofi, S., Aeini, A., Talaee, P.H. and Mohammadi, ...
 • Dinpashoh, Y., Jhajharia, D., Fakheri-Fard _ Singh, V.P. And E. ...
 • Abtew, W., Obeysker, J. and Iricanin, N..(2011). Pan evaporation and ...
 • Shadmani, M., Marofi, S and Roknian, M.(2011). Trend Analysis in ...
 • Gocic, M and Trajkovic, S.(20 14).Analysis of trends in reference ...
 • نمایش کامل مراجع