رابطه ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با خوش بینی گرایشی در دانش آموزان 13 تا 18 سال شهر اصفهان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 549

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCRTCP02_075

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

هدف: بررسی رابطه ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده(جهت گیری گفت وشنود و جهت گیری همنوایی) با سبک خوش بینی گرایشی در دانش آموزان 13 تا 18 سال شهر اصفهان بوده است. روش: توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه شهر اصفهان بود. گروه نمونه، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی به تعداد 392 نفر( 177 پسر و 215 دختر) انتخاب شدند. برای سنجش نوع جه تگیری الگوهای ارتباطی از پرس شنامه تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانوادهRFCP نسخه فرزندان) و همچنین به منظور سنجش خو شبینی از پرسش نامه تجدید نظر شده جهت گیری زندگی LOT-R استفاده گردید. پایایی هر دو پرسش نامه مورد ارزیابی قرار گرفت که همسو با یافته های پیشین، مطلوب ارزیابی گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 18SPSSاز روش آماری همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها: بیانگر آن است که جه تگیری گفت وشنود با سبک خوش بینی گرایشی رابطه مثبت و معنی دار و جهت گیری همنوایی با سبک خوش بینی گرایشی رابطه منفی و معن یدار P< 05 دارند. نتیجه گیری با توجه به اهمیت الگوهای ارتباطی خانواده و خو شبینی دانش آموزان، از نتایج این تحقیق م یتوان به منظور پیشگیری از بدبینی و افت تحصیلی دانش آموزان استفاده کرد. بر اساس یافته های تحقیق حاضر استفاده از الگوهای ارتباطی خانواده با جهت گیری گفت وشنود بالا برای داشتن فرزندان خوش بین مورد تأکید قرار گرفته اند

کلیدواژه ها:

الگوهای ارتباطی خانواده ، جهت گیری گفت وشنود ، جهت گیری همنوایی ، سبک خو شبینی گرایشی ، نوجوانی

نویسندگان

سیدمجید ابن ابراهیم خواجوئی

دانشجوی کارشناسی ارشد روا نشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد، دانشکده علوم انسانی، گروه مشاوره و روا نشناسی، یزد،ا

شیرین تبعه امامی

دکتری تخصصی روا نشناسی عمومی(نویسند هی مسئول)، آدرس پستی: موسسه آموزش عالی امین فولادشهر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه روا نشناسی عموم

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • جوکار، بهرام، و رحیمی، مهدی. (1386). "تاثیر الگوهای ارتباطی خانواده ...
 • کورش نیا، مریم. (1385). "بررسی تاثیر ابعاد الگوهای /رتباطات خانواده ...
 • کار، آلان. (2004). روان‌شناسی مثبت علم شادمانی و نیرومندی‌های انسان. ...
 • عیسی نژاد، امید، و احمدی، سید احمد، و بهرامی، فاطمه، ...
 • Koerner, A. F., &amp; Fitzpatrick, M. A. (2002a). Toward a ...
 • تجلی، فاطمه، و جوکار، مینا. (1393). "تاثیر انواع الگوهای ارتباطی ...
 • Scheier, M., Carver, C. S., &amp; Bridges, M. (1994). Distinguishing ...
 • شکری، امید، و طاعتی، فاطمه، و شهیدی، شهریار. (1392). "نقش ...
 • Koerner, A. F. &amp; Fitzpatrick, M. A. (2002b). Understanding family ...
 • Momeni, F., &amp; Amiri, Sh. (2008). The relationship between parent ...
 • Elwood, T. D., &amp; Schrader, D. C (1998). Family c ...
 • Huang, L. N. (1999). Family communication patterns and personality characteristic, ...
 • Hajizadeh, H., Refahi, ZH., Tabe Bordbar, F., &amp; Haghighi, H. ...
 • Scheier, M. F., &amp; Carver, C. S. (1985). Optimism, coping ...
 • Seligman, M. E. P. (1998). Learned Optimism: How to Change ...
 • Scheier, M. , Carver, C. S, &amp; Bridges, M. (2001). ...
 • Peterson, C. (2000). The future of optimism. Journal of American ...
 • Chang, E. C., M aydeu-Olivares, A., &amp; D'Zurilla, T. J. ...
 • Krejcie, R. V., &amp; Morgan, D. W. (1970). Determining sample ...
 • Ritchie, L. D., &amp; Fitzpatrick, M. A. (1990). Family communication ...
 • Steinhardt, M. A., &amp; Dolbier, C. L. (2008). Evaluation of ...
 • نمایش کامل مراجع