بررسی عددی تأثیر زاویه گام اولیه پره بر روی عملکرد آئرودینامیکی توربین بادی محور عمودی داریوس

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 718

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DCEAEM02_339

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

توربین داریوس تیغه مستقیم یکی از انواع توربینهای بادی محور عمودی است که برخلاف توربینهای محور افقی با مشکل خود راهاندازی مواجه است. در این مقاله سعی شده با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی ومدل توربولانسیK-ωSSTتأثیرزاویه گام اولیه پره عملکرد آئرودینامیکی وتاثیر آن بر روی بهبود خود راهاندازی توربین بادی داریوس بررسی گردد. معادلات اساسی برپایه روش حجم محدود گسسته و توسط الگوریتم پیزوحلشده است. شبیهسازی بهصورت غیر دائمی و از شبکه متحرک برای بررسی حرکت روتور و بررسی اثر زوایای گام بر عملکرد توربین بادی محور عمودیداریوس پرداخته شده است. در این مقاله با تنظیم زاویه گام برای زوایای0و±3و±6و±9 و نسبت سرعتهای نوک 0/5و1و1/5و2و2/5 تاثیرزاویه های گام مختلف برعملکرد آئرودینامیکی توربین، باهممقایسه گردید. نتایج نشان داد کاهش مختصر زاویه گام اولیه پره سبب افزایش توان توربین و تأخیر در واماندگی پرهها در نیمه بالادست توربین و بهبود خود راهاندازی اولیه توربین میشود. نتایجهمچنین نشان داد که توربین در زاویه گام ٣- درجه نسبت به بقیه زوایای گام موردبررسی بهترین ضریب عملکرد را دارا است.

نویسندگان

امیر ساغری چی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

علیرضا عرب گلارچه

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

محمدجواد مغربی

استاد مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد