بررسی برهمکنش پروتئینهای آلفا و بتاکازئین با پپتید مهارکننده ACE توسط طیف سنجی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 675

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BSCONF02_180

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

کازئین مهم ترین فسفو پروتین شیر است که کمپلکس های کلوئیدی تشکیل شده و به عنوان حاملی برای انتقال پروتئین ها، کلسیم، پتاسیم و فسفر است .در سالهای گذشته مواد زیستی با فعالیتهای آنتی اکسیدانی و ضد فشارخونی توجه محققان را به خود جلب کرده است. پپتیدهای فعال زیستی بافعالیت آنتی اکسیدانی و ضد فشار خونی گروهی از مواد زیستی اند که از هیدرولیز پروتئین منابع غذایی گوناگون به دست می آید مانند تخم مرغ و لبنیات. شناخت این پپتید برای کنترل فشار خون از طریق مکملهای غذایی بسیار ارزشمند میباشد. در این پژوهش بر هم کنش پپتید مهارکننده ACE و پروتئین های آلفا و بتا کازئین با استفاده از روش طیف سنجی فلورسانس انجام شده است. نتایج طیف سنجی فلور سانس نشان داد که پپتید مهارکننده ACE می تواند طیف فلورسانس پروتئین های آلفا و بتا کازئین را خاموش کند و خاموشی در بتا کازئین بیشتر صورت گرفته است.

نویسندگان

سمانه محمدیان

ایران، مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دانشکده علوم پایه، گروه بیوشیمی و بیوفیزیک

محمدرضا صابری

ایران، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده داروسازی، گروه شیمی دارویی

جمشید خان چمنی

ایران، مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دانشکده علوم پایه، گروه بیوشیمی و بیوفیزیک