بررسی اثرات متقابل نانوذرات نقره و آنتی بیوتیک های آمپی سیلین، سیپروفلوکساسین و سفتریاکسون در برابر جدایه بالینی اسینتوباکتر بومانی مقاوم به دارو

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 619

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BSCONF02_173

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

اثرات ضدمیکروبی نانوذرات نقره مورد توجه ویژه ای قراردارد، بطوریکه حتی میتوانند در مقابل ارگانیسم های دارای مقاومت چندگانه نیز مفید واقع شوند. در مطالعه حاضر، اثرات ضدمیکروبی نانو ذرات نقره تهیه شده به روش زیستی، به تنهایی و درحضور آنتیبیوتیکهای آمپی سیلین، سیپروفلوکساسین و سفتریاکسون بر جدایه بالینی اسینتوباکتر بومانی دارای مقاومت دارویی، از طریق روش رقت سازی متوالی، پیرو استاندارد های CLSI مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که مقادیر اندک نانو ذرات نقره باعث افزایش حساسیت سویه مذکور در برابر آنتیبیوتیک های سیپروفلوکساسین و آمپیسیلین می شود

نویسندگان

مریم عباسی شایه

دانشجوی کارشناسی ارشد یوتکنولوژی میکروبی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

غزاله امیری

دانشجوی کارشناسی ارشد یوتکنولوژی میکروبی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

میرزا محمدرضا شریف مقدم

استادیار، دکترای میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران