CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر کشش راک بولت بر رفتار برشی درزه های پیرامونی با طول های مختلف

عنوان مقاله: تاثیر کشش راک بولت بر رفتار برشی درزه های پیرامونی با طول های مختلف
شناسه (COI) مقاله: SMFE02_347
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

وهاب سرفرازی - استادیار ، دانشگاه صنعتی همدان
رحمن شیرکوند - دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی همدان
محمدرضا عجم زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی همدان

خلاصه مقاله:
در این مطالعه به بررسی اثر بار کششی راک بولت بر رفتار درزه مجاور با استفاده از نرم افزار Franc 2D پرداخته شده است. در مدلارائه شده دو راک بولت به فاصله ثابت 4a از یکدیگر قرار گرفته و میزان بار کششی وارد شده بر هر یک از آنها 10MPa می باشد.درزه به طول های متغیر 2a, a و 4a با فاصله داری مرکز درزه تا مرکز فاصله بین راک بولت ها 4a و درزه تحت زاویه ثابت 30 درجهنسبت به امتداد قائم قرار دارد. نتایج مدل سازی نشان داد که در یک درزه با جهت داری و فاصله داری ثابت، طول رشد ترک داخلیبیشتر از طول رشد ترک خارجی است. با افزایش طول درزه ها، تمرکز تنش کششی σ1 در نوک درزه افزایش می یابد و باعثافزایش طول رشد ترک می شود. همچنین نتایج نشان داد که طول رشد ترک داخلی همواره بیشتر از طول رشد ترک خارجی می باشد.

کلمات کلیدی:
مدل سازی عددی، نرم افزار Franc 2D ، تأثیر طول درزه، رفتار برشی درزه، راک بولت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/431122/