CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

امکان سنجی پایدارسازی شیب ها با استفاده از ریز شمع ها به روش عددی

عنوان مقاله: امکان سنجی پایدارسازی شیب ها با استفاده از ریز شمع ها به روش عددی
شناسه (COI) مقاله: SMFE02_010
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدیعقوب ذوالفقاری فر - استادیار گروه مهندسی عمران، واحد یاسوج ، دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج ، ایران
فرزاد توحیدی - دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک وپی، واحد یاسوج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، یاسوج ، ایران

خلاصه مقاله:
در بحث مدیریت خطر حرکات نرده ای، که با هدف کاهش خسارات اقتصادی و اجتماعی ناشی از وقوع حرکات توده ای صورت می گیرد، بهترین کارشناسایی مناطق مستعد و در نتیجه قرار از این محل ها و جلوگیری از ساخت و ساز در آنها می باشد؛ اما به دلیل عملی نبودن این قضیه، بایستی اقداماتی را در جهت کاهش پتانسیل خطر در جنین مناطقی انجام داد. جهت نیل به این مهم و برای به حداقل رسانیدن خطرات حرکات توده ای و تثبیت دامنه ها، روش های مختلفی ارائه گردیده است. در این پژوهش استفاده از ریز شمع به عنوان یک روش کاربردی برای پایدارسازی شیب مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از انجام این مقاله امکان سنجی پایدارسازی شیب ها با استفاده از ریز شمع ها با استفاده از نرم افزار المان محدوده PLAXIS می باشد. یک ردیف ریزشمع در خاک رسی- ماسه ای با خصوصیات مختلف به منظور یافتن بهترین مکان قرارگیری، بهترین فاصله بین ریز شمع ها، بهترین طول ریز شمع ها در یک شیب یکنواخت با هندسه مورد نظر در نرم افزار المان محدود پلکسیس مدل شد. نتایج نشان می دهد با افزایش طول پیش ضریب اطمینان پایداری شیب افزایش قابل توجهی می یابد. این افزایش تا میزان معینی ادامه دارد و بعد از آن با نرخ افزایش ضریب اطمینان کاهش می یابد. با میزان ضریب اطمینان با افزایش طول ریز شمع تغییری نمی کند که در این حالت می توان طول بهینه ریز شمع را یافت و با اجرای ریز ریز شمع در فاصله 0/4 طول شیب در خاک رسی- ماسه ای از پنجه شیب، میزان ضریب اطمینان در حالت بدون سربار به 1/362 افزایش می یابد و در حالت وجود سربار ضریب اطمینان به 1/31 افزایش می یابد.

کلمات کلیدی:
پایدارسازی، شیب، ریز شمع ها، امکان سنجی، ضریب اطمینان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/430792/