CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

نقد معرفت شناسانه نظریه های سازمان و مدیریت: با رویکردی تحلیلی و کاربردی

عنوان مقاله: نقد معرفت شناسانه نظریه های سازمان و مدیریت: با رویکردی تحلیلی و کاربردی
شناسه (COI) مقاله: MNGTCONF02_073
منتشر شده در چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسام فولادی - دانشجوی دوره دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، اهران

خلاصه مقاله:
معرفت شناسی، یکی از موضوعات مهم فلسفه معاصر است که ذهن بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول ساخته است.معرفت شناسی به بیان ماهیت معرفت، منابع معرفت و حدود و مرزهای معرفت میپردازد و یکی از مفروضات اساسی و مهم برای پیبوده و ماهیتی چند » چندین رشته « افکندن هر دانشی از جمله مدیریت به شمار میرود. چرا که علم مدیریت دربردارنده و شکل یافته ازرشتهای دارد. بنابراین، مدیریت پدیدهای فرا موضوع است و بازتابی از نظریهها و تحلیلهای برگرفته از رشتههای گوناگون است که باترکیب و به کارگیری آنها در صحنه عمل سبب تحول و تؤسعه آن گردیده است. هدف این نوشتار نیز بررسی تحول و تؤسعه نظریههایسازمان و مدیریت با رویکردی معرفتشناسانه است. بدین ترتیب در این مقاله سعی شده ابتدا معرفتشناسی و معرفتشناسی سازمانیو انواع آن را مورد بررسی قرار داده و سپس نظریه ها و نگرشهای سازمان و مدیریت را با نگاه معرفت شناسانه مورد بررسی قرار دهیم.در نهایت نیز انواع پارادایم معرفت شناسی را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم.

کلمات کلیدی:
معرفت شناسی، معرفتشناسی سازمانی،نظزیه های سازمان، پارادایم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/427938/