CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر استراتژی تعمیم برند بر تصویر ان مطالعه موردی : برند مجید

عنوان مقاله: تاثیر استراتژی تعمیم برند بر تصویر ان مطالعه موردی : برند مجید
شناسه (COI) مقاله: IUCSPORT01_215
منتشر شده در اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه عبدوی - استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز
زهرا شیر علیزاده - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

خلاصه مقاله:
هدف این مقاله بررسی تأثیر تعمیم برند و تصویر آن در حوزه محصولات مجید در شهر تبریز است. از این رو چگونگی تأثیر تعمیم برند و تصویر فعلی را بررسی می کند روش تحقیق، با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری مصرف کنندگان محصولات مجید و هواداران تراکتورسازی است. حجم نمونه 380 نفر بوده که بدین منظور از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول جامعه نامحدود استفاده گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه پنج گزینه ای لیکرت است. پایایی ان با ضریب الفای کرونباخ 0/71 براورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ازمون ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن و مدل معادلات ساختاری موجود در بسته های نرم افزاری SPSS و LISREL استفاده شده است. مهم ترین نتایج تحقیق حاکی از آن است که نگرش تعمیم بر تصویر برند تأثیرگذار است. در حالی که ارتباطات اولیه به رنگ و تناسب ادراک شده میان محصول جدید و سایر محصولات (تناسب طبقه) یا تصویر برند (تناسب تصویر) می تواند نگرش مصرف کننده را بهبود بخشند و اثرگذار باشند.

کلمات کلیدی:
تعمیم برند،تصویر برند،تناسب ادراک شده،نگرش به تعمیم،نو گرایی مصرف کننده

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/426953/