تعیین رطوبت تعادلی و گرمای ایزواستریک دفع میوه گردو

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 865

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CICRE01_020

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1394

چکیده مقاله:

منحنیهای همدمای تعادلی به عنوان منبعی برای تخمین بهترین شرایط انبارمانی، شرایط لازم برای طراحی خشککنها و همچنین شرایط بهینه خشککردن مورد استفاده قرار میگیرد. لذا تحقیقات مناسب در جهت بهبود روشهای فراوری،نگهداری و بستهبندی به منظور جلب نظر خریداران خارجی بسیار ضروری است. هدف از پژوهش حاضر تعیین و مدلسازی همدمای دفع گردو کامل و تعیین گرمای ایزواستریک آن بود. تعیین منحنی رطوبتی تعادلی همدمای دفع گردو کامل به روش وزن سنجی ایستا و در پنج دمای 04و50و60و70و80 درجه سلسیوس به وسیله هشت محلول نمکهای اشباع، در دامنه فعالیت آبی 0/10تا0/90 درسه تکرار انجام گردید شش مدل ریاضی )گب، اسمیت، هندرسون، ازوین، هالسی و بت( به وسیله نرمافزارهای Spss22 برای برازش دادهها آزمایش مورد استفاده قرار گرفتند. و بر اساس چهارشاخص آماری ضریب تبیین، مربع کای، مربع میانگین خطا و مدول میانگین انحراف نسبی با هم مقایسه شدند. برای رسم نمودارهای دفع گردو کامل از نرمافزار 2413 Excel استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان دهنده این است که دریک دمای ثابت، میزان رطوبت تعادلی با افزایش مقدار رطوبت نسبی، افزایش مییابد. همچنین مدلهای گب برای دفع گردو کامل جهت توصیف و پیشبینی رابطه بین رطوبت تعادل و رطوبت نسبی مناسب میباشد. همچنین، با استفاده ازرابطه کلازیوس_کلاپیرون انرژی لازم برای فعالسازی در حدود27/43تا 39/91کیلوژول بر مول تعیین گردید

نویسندگان

مهدی نظری نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، گروه مکانیزاسیون کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسل

بابک بهشتی

استادیار، گروه مکانیزاسیون کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

علی محمد برقعی

استاد، گروه مکانیزاسیون کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آمارنامه کشاورزی. (1300). جلد اول محصولات باغی02-1301. وزارت جهاد کشاورزی، ...
 • بصیری، ع.، و توکلی _ (1300). پروژه بهینه سازی فرآیند ...
 • تعیین انرژی پیوندی و مدل مناسب جذب بادام کامل [مقاله کنفرانسی]
 • بهلوان‌زاده، ح. و جعفریان، ک. (1381). تعیین منحنی‌های جذب و ...
 • سلیمانی فرد، ص. (1388). مال سازی همدماهای دفع و جذب ...
 • کوهنورد، ا. (1300). تعیین منحنی های هم دمای رطوبت فندق. ...
 • گازر ح. و بصیری، ع. (1300). تعیین منحنی‌های هم‌دمای دفع ...
 • ASAE. (2003). Moisture relations of plant- based agricultural products. ASAE ...
 • Ayranci, E., and Dalgic, C. (1992). Moisture sorption isotherm of ...
 • Greenspan, L. (1977). Humidity fixed points of binary saturated aqueous ...
 • Guzey, D., ozdemir, M., Seyhan, U., and Dogan, H. (2001). ...
 • Labuza, T., Kaanane _ A, and Chen, J. (1985). Effect ...
 • Sun, D. (1999). Comparison and selection of EMC/ERH isotherm equation ...
 • Vazquez, G., Chenlo, F., moreira, R., and Carballo, K. (1999). ...
 • Yaniotis, S., and Zaramboutis, I. (1996). Water sorpion isotherm of ...
 • نمایش کامل مراجع