CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

رابطه مهارتهای شناختی و فراشناختی با منبع کنترل و انگیزش پیشرفت

عنوان مقاله: رابطه مهارتهای شناختی و فراشناختی با منبع کنترل و انگیزش پیشرفت
شناسه (COI) مقاله: IBSCONF01_048
منتشر شده در کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

منیژه شهبازخان

خلاصه مقاله:
انگیزش پیشرفت و منبع کنترل به عنوان ویژگیهای شخصیت، تأثیرات مهمی را بر رفتار، عملکرد و پیشرفت تحصیلی دارند و بر اساس این ویژگیها میتوان رفتارهای خاصی را در دانش آموزان پیش بینی کرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مهارتهای شناختی و فراشناختی با منبع کنترل و انگیزش پیشرفت انجام شد . این پژوهش به روش توصیفی همبستگی در جامعه آماری دانش آموزان دختر منطقه 5 تهران به تعداد 140 نفر بود. حجم نمونه مورد پژوهش تعداد 100 نفر بر اساس جدول مورگان از دانش آموزان به روش تصادفی ساده انتخاب شد . ابزار مورد استفاده در این پژوهش سه پرسشنامه منبع کنترل راتر (1995)، انگیزه پیشرفت هرمنس (1970) و حالتهای فراشناختی انیل و عابدی بود. به منظور تحلیل داده ها با استفاده از استنباط آماری، از ضرایب همبستگی و رگرسیون به تحلیل فرضیه ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین مولفه آگاهی، راهبرد شناختی، برنامه ریزی، خودبازبینی، با منبع کنترل در دانش آموزان رابطه معنی داری مثبت وجود دارد و همچنین بین مولفه آگاهی، راهبرد شناختی، برنامه ریزی، خودبازبینی، با انگیزش پیشرفت در دانش آموزان رابطه معنی داری مثبت وجود دارد.

کلمات کلیدی:
آموزش مهارتهای شناختی، فراشناختی، منبع کنترل ، انگیزش پیشرفت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/421007/