CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر نرم افزار math prof 0.4 بر تسهیل یادگیری مبحث هندسه در دانش آموزان LSD

عنوان مقاله: تاثیر نرم افزار math prof 0.4 بر تسهیل یادگیری مبحث هندسه در دانش آموزان LSD
شناسه (COI) مقاله: IBSCONF01_018
منتشر شده در کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

لیلا فلاح ولیک چالی - دبیرستان شاهد دختران (متوسطه اول)، روان شناسی، دبیر ریاضی

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر نرم افزار math pro 0.4 بر تسهیل یادگیری مبحث هندسه در دانش آموزان LSD صورت گرفت. روش این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. به منظور انجام این پژوهش، تعداد 04 دانش آموز دچار اختلال یادگیری ریاضی، از میان جامعه آماری دانش آموزان دختر پایه های ششم شهرستان قائم شهر پس از اجرای آزمون های تشخیصی (آزمون هوشی وکسلر کودکان و آزمون تشخیصی ایرانی کی مت) به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. سپس آنها به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 10 جلسه، تحت آموزش نرم افزار آموزشی قرار گرفتند، اما گروه گواه هیچ مداخله ای را دریافت نکرد. داده های بدست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس آمیخته از نوع اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل داده ها نشان داد که بین میانگین نمرات هندسه گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری مشاهده شد. لذا بر مبنای این پژوهش می توان نتیجه گرفت که برنامه نرم افزار آموزشی مذکور موجب تسهیل یادگیری هندسه در دانش آموزان دچار اختلال یادگیری ریاضی شده است، وکاربرد این روش آموزشی موجب پایداری آموخته ها (پس از گذشت 3 ماه) در این گروه از کودکان شد. بر مبنای نتایج این پژوهش می توان به متخصصان اختلال های یادگیری و روان شناسان و دبیران پیشنهاد نمود که با استفاده از نرم افزار math pro 4.0 و انواع دیگر نرم افزارهای ریاضی مشابه در جهت تسهیل یادگیری هندسه دانش آموزان دچار اختلال یادگیری ریاضی بکوشند.

کلمات کلیدی:
نرم افزار math pro 40، اختلال یادگیری ریاضی، هندسه، دانش آموزان پایه ششم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420977/