CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی باورهای معلمان ریاضی درباره ماهیت ریاضی و تدریس آن با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی

عنوان مقاله: بررسی باورهای معلمان ریاضی درباره ماهیت ریاضی و تدریس آن با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی
شناسه (COI) مقاله: IBSCONF01_014
منتشر شده در کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهران عزیزی محمودآباد - کارشناسی ارشد آموزش ریاضی، گروه ریاضی، دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا فدایی - دانشیار، دکترای آموزش ریاضی، گروه ریاضی، دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:
به طور عمومی، یک توافق کلی وجود دارد که باورها، در تعیین چگونگی تدریس معلمان نقش حیاتی بازی می کنند؛ روشن است که باورهای معلمان، حمایت از ریاضی، یادگیری و تدریس آن است و باید مورد مطالعه قرار گیرند. هدف از این پژوهش بررسی باورهای معلمان ریاضی دوره متوسطه اول درباره ماهیت ریاضی و تدریس آن، با توجه به ویژگیهای جمعیت شناختی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه معلمان مشغول به تدریس ریاضی در سال 94-93 دوره متوسطه اول شهرستانهای بویراحمد و دنا می باشد که از 145 معلم، 116 نفر در این پژوهش شرکت کردند. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه باورهای معلمان در مورد تدریس و ماهیت ریاضی که در سال 2000 توسط «بایدر» توسعه داده شده بود، استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که معلمان، باورهای سطح بالا و دیدگاه مثبتی نسبت به تدریس ریاضی (دانش آموز محوری) و ماهیت ریاضی (حل مسأله) دارند و بین باورهای معلمان در مورد تدریس و ماهیت ریاضی و سن و جنسیت آنها، تفاوت معنی داری وجود ندارد. اما بین سابقه خدمت و سطح تحصیلات با باورهای معلمان در مورد ماهیت و تدریس ریاضی تفاوت معناداری وجود دارد.-

کلمات کلیدی:
باور، تدریس، یادگیری، آموزش، ماهیت ریاضی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420973/