CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثر پوست مرکبات و زمان بر جذب سطحی سرب در برخی از خاکهای استان کرمان

عنوان مقاله: اثر پوست مرکبات و زمان بر جذب سطحی سرب در برخی از خاکهای استان کرمان
شناسه (COI) مقاله: ABYARI13_104
منتشر شده در سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

نجوا سالارینژاد - دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید فکری - دانشیار گروه خاکشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
پیام خزائلی - استاد دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

خلاصه مقاله:
آلودگی خاک به فلزات سنگین، خطراتی جدی برای اکوسیستمهای طبیعی و سلامت انسان و دیگر موجودات می آفریند . هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر پوس مرکبات و زمان بر جذب سطحی سرب در خاک بوده است . بدین منظور مقادیر 4 درصدی پوست پرتقال به خاک افزوده و به مدت زمان های صفر ، 15، 30 و 60 روز خوابانیده شدند. پس از نمونه برداری در زمان های مذکور ، آزمایشات جلذب سطحی تعادلی به روش پیامانه ای نجام و مقادیر چذب سطحی سرب بر روی خاک در حضور پوست پرتقال و در زمان های محتلف خوابانیدن مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که با افزایش مدت زمان خوابانیدن پوست پرتقال در خاک ، جذب سطحی سرب افزایش یافته ومعادله لانگمویر با ضریب تبیین 0/99 به خوبی توصیف کننده جذب می باشد .

کلمات کلیدی:
آلودگی خاک، پوس پرتقال، جذب سطحی، خوابانیدن، سرب

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420957/