CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شناسایی چالش های برون سپاری آموزش کارکنان ، ضرورتی فروگذاردرسازمان ها

عنوان مقاله: شناسایی چالش های برون سپاری آموزش کارکنان ، ضرورتی فروگذاردرسازمان ها
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_497
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

مرتضی کرمی - استادیار، عضوهئیت علمی دانشگاه فردوس مشهد ، دکترای تخصصی (PH.D)
محمدرضا آهنگچیان - دانشیار، عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد ، دکترای تخصصی (PH.D)
مریم سیروسی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:
تحقیق حاضردرپی شناسایی چالش های برون سپاری آموزش ضمن خدمت کارکنان درشرکت های صنعتی می باشد. این پژوهش بارویکرد کیفی و روش تحقیقی مطالعه موردی است .دراین تحقیق ازمصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد به عنوان ابزار سنجش استفاده شده است. جامعه تحقیق شرکت های صنعتی استان خراسان رضوی وموسسات پیماکارآموزشی می باشند.نمونه گیری درپژوهش حاضربا توجه به طرح تحقیق ، نمونه گیری هدفمند می باشد، که بامدیران آموزش 6 شرکت بزرگ صنعتی و5موسسه پیمان کار آموزشی مصاحبه انجام شد. نتایج بدست آمده ازاین تحقیق نشان می دهد که ازدیدمدیران آموزش ومدیران موسسات پیمان کار آموزشی درراه برون سپاری آموزش کارکنان 9چالش بزرگ وجوددارد که مهم ترین چالش ((تعدادکم موسسات پیمان کارحرفه ای)) می باشد. باتوجه به نتایج بدست آمده درنهایت پیشنهاداتی برای بهبود وارتقای اثربخشی این فرایندکلی درتوسعه انسانی سازمان ها ارائه شده است.

کلمات کلیدی:
آموزش سازمانی ، آموزش ضمن خدمت، برون سپاری ، برون سپاری آموزش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420524/