CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی رضایت مشتریان از کیفیت خدمات همراه بانک در بانک سپه تهران

عنوان مقاله: ارزیابی رضایت مشتریان از کیفیت خدمات همراه بانک در بانک سپه تهران
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_473
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

پریسا فرداد - دانشحوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه مدیریت مازندران ایران
اسدالله مهر آرا - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر گروه مدیریت قائمشهر ایران

خلاصه مقاله:
هدف همه موسسات خدماتی از جمله بانکها ارائه خدمات مناسب ومورد رضایت مشتریان است در دنیای رقابتی معاصر نه تنها جذب منابع جدید بلکه حفظ منابع موجود چندان کار ساده ای به نظر نمی رسد تنها بنگاه ها یا سازمان هایی در این زمینه موفقند که بتوانند قدرت رقابتی خود را بالا بردن سطح کیفیت خدمات با توجه به نیازهای مشتریان افزایش دهند نظام بانکی که یکی از اجزای مهم اقتصاد هر کشور است ومسئولیت بسیار سنگین را دارد ازاین امر مستثنی نیست همراه بانک مفهومی جدید است که طی سال های اخیر در اقتصاد جهانی ظهور نموده وفرصتی را برای انجام خدمات جدید به مشتریان موجود وجذب مشتریان جدید وکاهش هزینه های بانکی در اختیار بانک ها وموسسات مالی قرار داده است لذا هدف ازانجام این پژوهش ارزیابی رضایت مشتریان از کیفیت خدمات همراه بانک دربانک سپه تهران با استفاده از مدل ای –سروکوال می باشد.جامعه آماری این پژوهش مشتریان شعب بانک سپه تهران می باشند که از خدمات همراه بانک استفاده می کنند واز روش نمونه گیری تصادفی ساده جهت انتخاب نمونه آماری استفاده شده است که در نهایت از تعداد 138 پرسشنامه تکمیل شده با استفاده از روش تحقیق توصیفی از طریق پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت جهت بررسی داده ها استفاده شد واز طریق آزمون دوجمله ای رابط ابعاد کیفیت خدمات همراه بانک ورضایت مشتریان با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت نتایج نشان می دهد که رضایت مشتریان از سه بعد کارایی ، قابلیت اطمینان وحریم خصوصی خدمات همراه بانک سپه در حد مناسب بوده لیکن رضایت مشتریان از بعد اجرا در حد مناسب نمی باشد.

کلمات کلیدی:
بانکداری الکترونیکی ،همراه بانک ، رضایت مشتری ،کیفیت خدمات

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420501/