CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه احساس خودکارامدی وهوش هیجانی در بین مدیران شرکت گاز استان فارس در سال 1391

عنوان مقاله: بررسی رابطه احساس خودکارامدی وهوش هیجانی در بین مدیران شرکت گاز استان فارس در سال 1391
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_469
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم حقیقی - کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
عبدالمحمد طاهری - استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دانشگاه اقتصاد ومدیریت

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه احساس خودکارآمدی وهوش هیجانی دربین کارکنان شرکت گاز استان فارس انجام شده است. روش پژوهش ازحیث ماهیت توصیفی پیمایشی وازجهت هدف ازنوع همبستگی است .به همین منظور ازبین 100نفر ازمدیران ، بااستفاده ازجدول مورگان تعداد80 نفر به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی، براساس ضریب نمونه هرطبقه انتخاب وسپس پرسشنامه ها بین ازمودنی ها توزیع گردیدند. سپس بااستفاده از پرسشنانمه احساس خودکارآمدی شرروهوش هیجانی بار- آن وپرسشنامه باز ومصاحبه عمیق نظرات آزمودنی ها تجمیع گردید. آزمون فرضیه ها نشان دادکه بین احساس خودکارآمدی وهوش هیجانی دربین مدیران شرکت گازاستان فارس رابطه معناداری وجوددارد. ضمنا ازمون فرضیات فرعی نشان دادکه بین احساس خودکارآمدی وهوش هیجانی براساس جایگاه سازمانی ومیزان تحصیلات مدیران رابطه معنادار نبود

کلمات کلیدی:
احساس خودکارآمدی، هوش هیجانی ، مدیران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420497/