CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه بین مدیریت سود وهزینه های بدهی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین مدیریت سود وهزینه های بدهی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_451
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهشید اصفهانیان - کارشناس ارشد مدیریت مالی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد غرب
جلال احمدی - کارشناس ارشد حسابداری عضو هیات علمی دانشکده فنی حرفه ای آزاد سما
محمد رضا گیوکی - کارشناس حسابداری از دانشگاه بوجرد مدیر مالی تامین سرمایه ارمان

خلاصه مقاله:
مدیریت سودنوعی اقدام آگاهانه می باشد که توسط مدیریت وبا استفاده از ابزارهای خاص درحسابداری جهت کاستن از نوسانات در سودانجام می شود رابطه ی بین مدیریت سود وتغییرات هزینه های بدهی به عنوان مهم ترین منابع تامین مالی شرکت ها می تواند از جمله موضوعاتی قابل توجه در ادبیات مالی باشد ،هدف ازانجام این پژوهش نشان داد تاثیر عواملی نظیر هزینه های بدهی بر مدیریت سود در شرکت ها می باشد که تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است قلمرو مکانی این تحقیق تعداد 94 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که از روش حذف سیستماتیک ( با در نظر گرفتن محدودیت ) استفاده می شود وقلمرو زمانی تحقیق ،شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388-1383 در نظرگرفته شده است برای بررسی فرضیه های پژوهش ازروش های آماری همچون تحلیل رگرسیون ،همبستگی پیرسون در سطح اطمینان 95% آزمون F وآزمون T استفاده گردید نتایج حاصل از تحقیق نشان داد بین هزینه های بدهی به عنوان جزئی از هزینه های تامین مالی ومدیریت سود هیچ رابطه ی معناداری وجود ندارد بنابراین افزایش یا کاهش هزینه های بدهی ،نقشی در اعمال مدیریت سود ایفا نمی کند.

کلمات کلیدی:
تغییرات هزینه های تامین مالی ،مدیریت سود اقلام تعهدی ، هزینه بدهی ،هزینه حقوق صاحبان سهام

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420480/