CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی روایی محتوایی امتیازدهی درمعیار رهبری مدل EFQM

عنوان مقاله: بررسی روایی محتوایی امتیازدهی درمعیار رهبری مدل EFQM
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_367
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسام سعیدی - کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران ، ایران
صارم دیلمی معزی - کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،تهران ،ایران
سیعد قاسمی - کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدساوه
بهاره حسینی - کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ، موسسه آموزش عالی کارقزوین

خلاصه مقاله:
این تحقیق به دنبال شناسایی پایه های تصمیم وقضاوت درارزیابی EFQM بوده، وبراین اساس روش موجوددرامتیازدهی بررسی ومصادیقی تهیه گردیده که به واسطه ی آن روایی محتوایی پرسشنامه خودارزیابی مورد بررسی قرارگرفته استو درارزیابی مدل ، بایستی مسلم این است که ارزیابی بتواندمفاهیم وسیع سازمانی ارامتیازدهی کندکه این مستلزم داشتن دانش کاربردی وآکادامیک درمباین سازمانی راامتیازدهی کندکه این امر مسلتزم داشتن دانش کاربردی وآکادمیک درمبانی سازمان ومدیریت، وخبرگی بازارمی باشد، درصورتیکه دروضعیت موجود، خودارزیابان سازمانی ازچنین دانشی برخودارنبوده ونظرات آنها ازکفایت دانشی لازم برخودارنمی باشد. لذااین تحقیق بدنبال ارائه الگو وابزارهای جهت اعتبار وپایائی نتایج خودارزیابی می باشد که این امر بایک نمونه اجراشده ازالگو انجام شده است .

کلمات کلیدی:
EFQM، ارزیابی، روایی محتوایی ، RADAR

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420399/