CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مصرف فعالیت استاندارد شده (SAC) کاربردی نوین ازبهایابی برمبنای فعالیت (ABC)

عنوان مقاله: مصرف فعالیت استاندارد شده (SAC) کاربردی نوین ازبهایابی برمبنای فعالیت (ABC)
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_335
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی کوپایی حاجی - کارشناسی ارشد حسابداری وعضو هئیت علمی موسسه آموزش عالی ادیب مازندان

خلاصه مقاله:
دراین مقاله کاربردبهایابی برمبنای فعالیت موردبررسی قرارگرفته است. این سیستم نوعی روش بهایابی است که درآن هزینه ها ابتدا به فعالیت ها تخصیص می یابدو سپس هزینه های گردآوری شده با توجه به استفاده هرمحصول ازفعالیت ها، به محصولات سرشکن می شود.بهایابی برمبنای فعالیت مبتنی بر مفهوم مصرف فعالیت ها توسط محصولا ومصرف منابع توسط فعالیت ها است. تخصیص فعالیت ها به محصولات درصورتی که تعدادمحصولات زیادباشد یک چالش است .بنابراین بااستفاده از روش مصرف فعالیت استانداردشده ، که مبتنی برزمان استفاده شده برای انجام فعالیت ها می باشد، فرایند تخصیص آسان می گردد. روش های مبتنی برفعالیت بطورنرمال هزینه های فعالیت رابه هرموضوع هزینه بطورمشخصی تخصیص می دهند. بنابراین بخش مقداری هرفعالیتی مشخصا برای هرمحصول خاصل تعیین می شود. کاربردروش مصرف فعالیت استاندارد شده نیازبه اندازه گیری بخش مقداری فعالیت های رابرای همه محصولات حذف می کند.

کلمات کلیدی:
بهایابی برمبنای فعالیت، محرک هزینه فعالیت، موضوع هزینه ، مدیریت هزینه، فعالیت استاندارد شده

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420367/