CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی عملکرد شهرداری در راستای موفقیت پروژه های توسعه خدمت جدید NSD در حوزه زیباسازی شهری (مورد مطالعه : منطقه 1 تهران)

عنوان مقاله: ارزیابی عملکرد شهرداری در راستای موفقیت پروژه های توسعه خدمت جدید NSD در حوزه زیباسازی شهری (مورد مطالعه : منطقه 1 تهران)
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_316
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه ملک شاهی - نویسنده مسئول وکارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علم و هنر یزد

خلاصه مقاله:
امروزه بارشد تکنولوژی وفناوری های اطلاعاتی ، رفاع عمومی وسطح زندگی افزایش یافته که باعث بالارفتن آگاهی وانتظارات مشتریان گردیده است. ازشواهد نیز پیداست که سیستم خدمتی باطراحی خوب وتوسعه یافته ، نماینده ی کیفیت زندگی درجامعه است. دراین شرایط است که توسعه خدمات جدید(NSD) به عنوان موضوع مدیریتی مهمی دردستورکارمدیران قرارمی گیرد. اما سازمان ها دراین حوزه به دلایل مختلفی به توفیق نمی رسد که دلیل اصلی این شکست ها کمبودتحقیقات دراین حوزه می باشد. به این منظور عملکردشهرداری به عنوان سازمان خدماتی و تامین کننده رفاه شهروندان تحلیل می شود. باتوجه به این که ارزیابی عملکرد جزءوظایف روزمره مدیریت عملکرداست، به مدیران اجازه می دهدتاکارایی وبهره وری مربوط به واحدهای تصمیم گیری مختلف رامانند حوزه زیباسازی شهری شناسایی وبهترین روش رابررسی نمایند.دراین پژوهش بابررسی ومطالعه ادبیات تحقیق، 45شاخص موفقیت NSD شناسایی وبراین اساس 7فرضیه مطرح گردید. پس ازاستفاده ازآزمون های آماری، فرضیات 1الی 6 باعدم پذیرش مواجه شدند که دراین صورت امکان رتبه بندی این ابعادبراساس فرضیه هفتم موجودنمی باشد. نهایتا یافته های تحقیق عملکرد ضعیف شهرداری رادرحوزه توسعه خدمات زیباسازی جدیدازنگاه انتظاری شهروندان نشان می دهد

کلمات کلیدی:
توسعه خدمات جدید، ارزیابی عملکرد، شهرداری ، زیباسازی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420348/