CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداری اسلامی برعملکرد بانک توسط مدل BSQ (با تاکید بربانکداری الکترونیک)

عنوان مقاله: بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداری اسلامی برعملکرد بانک توسط مدل BSQ (با تاکید بربانکداری الکترونیک)
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_303
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

خاطره قیصری - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران ایران
مرتضی شکوری - کارشناس مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور درگز
فرهاد سلطان زاده - کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور درگز

خلاصه مقاله:
این مشتریان خودتلاش می کنند بایستی درجذب مشتریان جدیدنیز کوشاباشند گسترش خدمات بانکداری الکترونیک تحقیق به بررسی تاثیرکیفیت خدمات بانکداری اسلامی برعملکرد بانک باتاکیدبربانکداری الکترونیک می پردازدو دردنیای واقعی امروز بانکها به همان اندازه که درحفظ ورقابت بانکهای دولتی وخصوصی مدیران ارشدرابه این نتیجه رساند که بقادرمحیط ناپایدار هزاره سوم، مستلزم تفاوت درعملکرد و بهبودکیفیت خدمات وجلب رضایت هرچه بیشتر مشتری است که این نیاز به مطالعه درموردمعیارهای داردکه موجب ارتقا سطح کیفیت خدمات وافزایش رضایت مشتریان گردد.براساس پیشینه تحقیق مدلی جهت نشان دادن رابطه بین متغییرهای مدل کیفیت خدمات وعملکرد بانک ارائه گردید که توسط نرم افزار لیزرل موردآزمون قرارگرفت داده های تحقیق از123 پاسخ دهنده که به صورت تصادفی ازبین کاربردان خدمات الکترونیک بانکهای دولتی و خصوصی شهر درگزانتخاب شده بودندجمع آوری شده که به پرسشنامه 22سوالی که ابعادکیفیت رابراساس ابزارسنجش (بی اس کیو) می سنجید پاسخ دادند. دراین تحقیق ازنرم افزار لیزرل جهت تایید مدل مفهومی وازمون همبستگیها استفاده گردید.نتایج نشان دهنده تایید مدل به کاررفته وتاثرمتغییرهای کیفیت خدمات بربهبودعملکرد بانکداری الکترونیک بوده است. این تحقیق به بانکداران، سیاستگذاران محققین کمک می کندکه فاکتورهای راکه می تواند باعث تفاوت میان کیفیت خدمات وعملکرد بانک باشد شناسایی کنند.

کلمات کلیدی:
مدل BSQ ، کیفیت خدمات بانکداری- بانکداری الکترونیک ، عملکرد بانکداری اسلامی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420335/