CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شناسایی ورتبه بندی مولفه های فرهنگی حامی نوآوری در سازمان

عنوان مقاله: شناسایی ورتبه بندی مولفه های فرهنگی حامی نوآوری در سازمان
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_300
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

شاداب شادمانی - کارشناس ارشد MBA مدیر فروش وبازاریابی شرکت ساختمانی خانه عمران
حامد فیض ابادی - کارشناس ارشد MBA بانک شهر

خلاصه مقاله:
خلاقیت در هر نظام اجتماعی پدیده ای مبتنی برنظم منطقی وتابعی از خلاقیت افرادی است که نظام از آنها تشکیل شده است برای شکوفایی خلاقیت فضا وبستر مناسب مورد نیاز است تا ذهن وتفکر افراد برای پرداختن به ایده های نووایجاد فرصت های تازه آزاد شود همه سازمانها برای ماندگاری نیازمند اندیشه های نو دیدگاه های بدیع وتازه اند از عوامل موثر در بروز خلاقیت در یک سازمان زمینه سازی وبستر سازی دربین کارکنان جهت ایجاد فرهنگی است که در آن همگان در تلاش برای رشد همدیگر باشند وبا تاثیر برروی یکدیگر به پیشرفت سازمان کمک کنند در این راستا فرهنگ سازمانی نقش مهمی در شکل دهی رفتار سازمانی وپدید آوردن دگرگونی های مهم در درون سازمان دارد این پژوهش قصد دارد وپس از شناسایی عوامل فرهنگی موثر برنوآوری سازمانی تاثیرات متقابل و درجه اهمیت آنها را مورد بررسی قرار دهد براساس مدل مفهومی تحقیق درگام اول پرسشنامه ای جهت شناسایی شاخص های مدل در اختیار جامعه اماری تحقیق قرار گرفت داده های حاصله با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد ارزیابی قرار گرفت نتایج تحقیق نشان داد که پنج عامل فرهنگی پیش برنده خلاقیت ونوآوری سازمانی ( استراتژی سازمان – ساختار سازمان –مکانیسم های پشتیبانی –رفتارهای تاثیر گذار وارتباطات ) برروی کارکنان ومدیران تاثیر دارد وتمامی فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفت ودر ادامه پیشنهادهایی به منظور تهادینه کردن خلاقیت ونوآوری در سازمان مطرح گردیده است .

کلمات کلیدی:
خلاقیت عوامل فرهنگی ،نوآوری سازمانی ،تعالی سازمانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420332/