CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

موانع ومشکلات فراوری توسع وبهبود نواوری درسازمان ها

عنوان مقاله: موانع ومشکلات فراوری توسع وبهبود نواوری درسازمان ها
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_290
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

فریبا کریمی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
زهره مرشدی - دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته برنامه ریزی آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
حمیدرضا موتمر - دانشجوی کارشناسی ارشد ، رشته برنامه ریزی آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

خلاصه مقاله:
سازمان ها برای آنکه مشکلات ناشی ازتغییرات سریع محیطی رامرتفع سازند همچنین روند رشدوتوسعه خودرابهبود بخشند، ناچاربه ایجاد زمینه های بروزخلاقیت ونوآوری درمیان افراد خودهستند. ضروری است که این سازمان ها برای ادامه ی حیات خوددرمحیط بی ثبات ومتغییرکنونی، سنت ها و عادت های منسوخ گذشته راکناربگذارند وبرای توسعه ی پایدارخود درپی خلاقیت، نوآوری ونوجویی مستمرباشند، چراکه معیار اساسی موفقیت سازمان ها دراین است که چه تعداد افرادمتفکر وخلاق ترتیب کنند. پرورش وگسترش افراد خلاق ونوآورمستلزم بستری مناسب است که پرورش ورشداندیشه ها راممکن سازد وآنها رابه مرز آفریندگی برساند. شناخت موانع ومشکلات فراروی خلاقیت ونوآوری درسازمان هامی تواند به ارائه ی راهکارهای مناسب کمک کند وبستری مناسب برای پرورش وتعالی سازمان فراهم سازد.باتوجه به این مهم، مقاله ی حاضر ضمن بررسی مفوم نوآوری سازمانی، به بررسی اهمیت وضرورت نوآوری سازمانی می پردازدوسپس موانع ومشکلات نوآوری راموردبررسی قرارمی دهد.

کلمات کلیدی:
نوآوری سازمانی ، خلاقیت ،فرهنگ سازمانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420322/